8ος χρόνος, ημέρα 2391η
Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Γεώργιος Μπήτρος

Οι τρεις κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία

Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021, 00:00
Κατά τις προσεχείς δεκαετίες η ελληνική οικονομία θα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες τριών τουλάχιστον δυσμενών τάσεων. Η πρώτη είναι η γήρανση του πληθυσμού και η επιβράδυνση της αύξησης, αν όχι της μείωσης, του εργατικού δυναμικού. Η δεύτερη είναι η στρεβλή διάρθρωση του συστήματος καθώς η απασχόληση στο λιγότερο παραγωγικό δημόσιο θα αυξάνεται. Η τρίτη είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών εξαιτίας των νέων συνθηκών στο Ανατολικό Αιγαίο.
Οι τρεις κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία

Πανδημία και ατομικά δικαιώματα

Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021, 00:00
Στις σύγχρονες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, υπάρχουν μόνο δύο περιπτώσεις στις οποίες η κυβέρνηση νομιμοποιείται να αναστείλει προσωρινά όλες οι κάποιες από τις ατομικές ελευθερίες των πολιτών. Αυτές σχετίζονται με την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, πρώτον, λόγω εξωτερικής ή άλλης επιβουλής της εθνικής κυριαρχίας, και δεύτερον, λόγω κάποιας θανατηφόρου μεταδοτικής ασθένειας με πανδημικά χαρακτηριστικά.
Πανδημία και ατομικά δικαιώματα

Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Ποιος θα κόψει τον γόρδιο δεσμό

Κυριακή 14 Μαρτίου 2021, 00:01
Στα χρόνια μας, δηλαδή τις πρώτες δεκαετίες μετά τον μεγάλο πόλεμο, το υπόδειγμα της αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν πολύ απλό. Ανά κάποια χρονικά διαστήματα περνούσε ο επιθεωρητής από την τάξη, παρακολουθούσε την διδασκαλία, ρωτούσε δύο-τρεις μαθητές να σχολιάσουν, έκανε τις σημειώσεις του, και έφευγε. Κάποια στιγμή αυτό το υπόδειγμα αξιολόγησης καταργήθηκε, χωρίς να υποκατασταθεί με ένα άλλο πιο εξελιγμένο.
Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Ποιος θα κόψει τον γόρδιο δεσμό