8ος χρόνος, ημέρα 2440η
Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

Γεωργία Καλπακλή

Συμφωνίες χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, 00:00
Οι συμφωνίες χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας (ευρύτερα γνωστές και ως Supply Chain Financing) έχουν καταγράψει αυξημένο ενδιαφέρον παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, τόσο από τις ρυθμιστικές αρχές, όσο και από τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, λόγω του ότι αποτελούν μια ολοένα και αυξανόμενη πηγή χρηματοδότησης για τις εταιρείες. Μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές αυτών των συμφωνιών είναι το Reverse Factoring.
Συμφωνίες χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η επίπτωση της κλιματικής αλλαγής στις οικονομικές καταστάσεις - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εταιρείες

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, 18:40
Οι επενδυτές ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τον αντίκτυπο της βιωσιμότητας στα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών και τις επιδόσεις τους στην μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος. Για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών γράφει η Γεωργία Καλπακλή, Senior Manager στην EY Ελλάδος και μέλος του IFRS Desk της ΕΥ στο πλαίσιο της στήλης της EY για θέματα εταιρικών αναφορών και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στο Liberal.gr
Η επίπτωση της κλιματικής αλλαγής στις οικονομικές καταστάσεις - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εταιρείες