Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι μοχλός ανάπτυξης

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, 00:03
-A +A
Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι μοχλός ανάπτυξης

Παρά το γεγονός ότι η ιδιωτική ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα προσφέρει ήδη πολλά στο κοινωνικό σύνολο και στην οικονομία, οι προοπτικές της είναι πολύ μεγαλύτερες καθώς αποτελείται από υγιείς επιχειρήσεις και διέπεται από ένα αυστηρό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Σήμερα, ο ασφαλιστικός κλάδος επενδύει στην ελληνική αγορά κεφάλαια ύψους 12,6 δισ. ευρώ, δίνει αποζημιώσεις της τάξης των 3 δισ. ευρώ ετησίως, προσφέρει περίπου 25.000 θέσεις εργασίας και καταβάλλει σχεδόν 500 εκατ. ευρώ σε φόρους.

Αναμφίβολα, λοιπόν, η συνεισφορά του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης είναι σημαντική, την ώρα που συμπληρώνει το κράτος σε θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και σύνταξης. Όμως, μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα, όπως συμβαίνει σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες, όπου αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι πανευρωπαϊκά, οι ασφαλιστικές εταιρείες επένδυσαν 10 τρισ. ευρώ το 2017, σε ομόλογα, μετοχές και άλλα assets.

Σε μία εποχή που το κράτος αναζητεί τρόπους να δώσει ώθηση στην εξαντλημένη από την ύφεση και την κρίση οικονομία και οι ξένες επενδύσεις δεν εισρέουν με τον ρυθμό που θα έπρεπε, ο ασφαλιστικός κλάδος είναι εδώ, υγιής και ισχυρός να προσφέρει τις τεράστιες δυνατότητές του. Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό άξονα ώθησης της ανάπτυξης, καθώς όσο αναπτύσσεται ο κλάδος, τόσο αυξάνονται οι επενδύσεις, τα ασφάλιστρα και κατ’ επέκταση οι φόροι που καταβάλλονται στο κράτος.

Και μπορεί το οικονομικό περιβάλλον να μην είναι καθόλου ευνοϊκό, όμως η ελληνική ασφαλιστική αγορά εμφανίζει επάρκεια κεφαλαίων καλής ποιότητας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος στην «Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος», η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) για το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς στις 31 Δεκεμβρίου του 2017 διαμορφώθηκε σε 1,8 δισ. ευρώ, με τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,1 δισ. ευρώ. Επιπροσθέτως, η συνολική Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) διαμορφώθηκε σε 658 εκατ. ευρώ, με τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 2,98 δισ. ευρώ και να αφορούν εξολοκλήρου κεφάλαια Κατηγορίας 1.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι η εγχώρια ασφαλιστική αγορά έχει επιδείξει υψηλό βαθμό συνέπειας και προσαρμοστικότητας στις εποπτικές απαιτήσεις του νέου πλαισίου Solvency II, ενισχύοντας το βαθμό διαφάνειας της λειτουργίας του και θωρακίζοντας τους καταναλωτές, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο χρεοκοπίας.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει ο τόσο ο κλάδος όσο και το δημόσιο είναι η χαμηλή διείσδυση της ασφαλιστικής αγοράς στη χώρα μας. Εκτός από το γεγονός ότι οι πολίτες μένουν απροστάτευτοι, το κράτος χάνει έσοδα ενώ η σύγκριση με την Ευρώπη είναι πραγματικά απογοητευτική.

Σύμφωνα με μελέτη της Insurance Europe, η ασφαλιστική διείσδυση (ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ) στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 2%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ανέρχεται στο 7,41%. Από τις 33 χώρες που εξετάζει η Insurance Europe η Ελλάδα καταλαμβάνει την 29η θέση, μπροστά μόνο από την Εσθονία, την Τουρκία, τη Ρουμανία και τη Λετονία. Σε ότι αφορά τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση, με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στα 2.000 ευρώ.

Καθίσταται σαφές ότι ενώ ο ασφαλιστικός κλάδος είναι πιο υγιής από ποτέ και κεφαλαιακά ισχυρός, δεν προσφέρει στην κοινωνία και στην οικονομία όσα θα μπορούσε. Επίσης, οι ασφαλιστικές επενδύουν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, άρα θα μπορούσαν να προσφέρουν επενδυτικά κεφάλαια που τόσο χρειάζεται η οικονομία για να επιτύχει και να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δυστυχώς, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου των ασφαλιστικών εταιρειών ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώνεται στο 60%, στην Ελλάδα μετά βίας φτάνει το 5%.

Το liberal.gr παρουσιάζει ενδιαφέροντα χρηστικά θέματα που αφορούν την ιδιωτική ασφάλιση, με την υποστήριξη και συνεισφορά της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ»

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Σάββατο 25/05/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα