Οι εταιρείες είναι παρούσες σε κάθε έκτακτη κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα

Οι εταιρείες είναι παρούσες σε κάθε έκτακτη κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα

Μια από τις θεμελιώδεις αξίες και από τις σημαντικότερες αρχές λειτουργίας μιας μεγάλης ελληνικής εταιρείας, αποτελεί η συνεισφορά στην πρόοδο και στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός αφού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επιχειρηματική δράση.

Αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτών των αρχών είναι η ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας από την οποία απορρέει η πρόθεση των εταιρειών να λειτουργούν με υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς που αποτελούν σημαντικούς άξονες κοινωνικού ενδιαφέροντος.Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στην Πράσινη Βίβλο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001), “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία”. 

Όμως από το 2001 έχουν αλλάξει πολλά και πρώτα από όλα η ίδια η θέση μιας μεγάλης επιχείρησης στο κοινωνικό σύνολο. Πλέον δεν αποτελεί μόνο εθελοντική βάση των επιχειρήσεων η κοινωνική ευθύνη , αλλά αποτελεί και απαραίτητη «συνθήκη», όρο των αγορών. Η θέσπιση των δεικτών ESG δείχνει την κατεύθυνση, καθώς η κοινωνική ευθύνη αποτελεί πλέον δείκτη για τους επενδυτές. 

Επίσης τα τελευταία 20 χρόνια έχει μετεξελιχθεί η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς πλέον επεκτείνεται σε τομείς και δράσεις που στο παρελθόν δεν αποτελούσαν ζωτικά στοιχεία αυτής. Εκτός από τα θέματα που πλέον συναποτελούν τον πυρήνα των δράσεων ΕΚΕ στη χώρα μας και αναλύονται σε σχετικά ρεπορτάζ στο αφιέρωμα για την ΕΚΕ του Liberal Markets, υπάρχει ακόμη μία ακόμη έκφανση της ΕΚΕ που ήρθε να προστεθεί τα τελευταία χρόνια στην πολυσχιδή εταιρική υπευθυνότητα. Αυτή της ανταπόκρισης των επιχειρήσεων σε έκτακτες περιστάσεις. Αυτές είναι από ένα ασύμμετρο κοινωνικό πρόβλημα , όπως το μεταναστευτικό, σε νεροποντές έως και στις κακοκαιρίες όπως η Μήδεια. 

Όλοι μας γίναμε κοινωνοί προσπαθειών εταιρειών να αμβλύνουν τις πληγές της κακοκαιρίας της Μήδειας και νεροποντών, στέλνοντας προκάτ σπίτια, τρόφιμα, ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης στους παθόντες. Επίσης εταιρείες συμβάλλουν και στην υποδοχή των μεταναστών στα νησιά μας, ενώ στην πρόσφατη μεταναστευτική κρίση που υποκινήθηκε από την Τουρκία στον Έβρο, πάλι οι εταιρείες ήταν παρούσες με αποστολή πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του φράχτη στον Έβρο. 

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν πως οι εταιρείες είναι παρούσες πλέον όχι μόνο σε διαρκή κοινωνικά θέματα, όπως είναι η φτώχεια και η ανεργία, αλλά εμφανίζονται έτοιμες να συμβάλλουν και σε έκτακτες περιστάσεις. Με αυτό τον τρόπο ισχυροποιούνται οι δεσμοί που έχουν οι εταιρείες με την κοινωνία και συμβάλλουν ουσιαστικά στη στήριξη της κοινωνίας, όποτε αυτή την χρειάζεται.