ΕΚΕ και «ESG» επιλογές κερδίζουν τους θεσμικούς επενδυτές

ΕΚΕ και «ESG» επιλογές κερδίζουν τους θεσμικούς επενδυτές

Οι συνέπειες που προκαλούν οι οικονομικές κρίσεις σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, η πανδημία, οι φυσικές καταστροφές και συνολικά η στάση των επιχειρήσεων σε σημαντικά θέματα που αφορούν τις δραστηριότητές τους απέναντι στην κοινωνία, οδήγησαν στην αναζήτηση μοντέλων κατάταξης των επιδόσεών τους όσον αφορά στα ζητήματα της ΕΚΕ με αποτέλεσμα σήμερα περισσότερο παρά ποτέ να τα λαμβάνουν υπόψη τους για την κατεύθυνση των κεφαλαίων τους.  

Τα κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνικής και διακυβέρνησης (ESG) σταθμίζονται ώστε να αξιολογήσουν τη μη χρηματοοικονομική απόδοση των εταιρειών και οι επενδυτές υποστηρίζουν όλο και περισσότερο εταιρείες που σχεδιάζουν ένα μέλλον όπου η βιωσιμότητα και ο ηθικός αντίκτυπος είναι κεντρικοί παράγοντες για την επιβίωση τους.

Οι όροι ΕΚΕ και ESG είναι πλέον ταυτόσημοι, σε ό,τι αφορά τη διάσταση της κοινωνικής συμβολής καθώς οι επιχειρήσεις κατευθύνουν πλέον τις κοινωνικές επενδύσεις τους, ενισχύουν πρωτοβουλίες και επενδύσεις παρακολουθούν και συμμετέχουν στη διαβούλευση του αναθεωρημένου σχετικά με τα θέματα αυτά ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ, επενδύουν δε πιο συστηματικά στην αξιολόγηση των επιδόσεών τους και στην επικέντρωση στις ουσιώδεις προτεραιότητες τόσο για τον κλάδο στον οποίο λειτουργούν όσο και για τους δικούς τους συμμετόχους.

Αρκετές από τις μεγάλες τράπεζες και τους επενδυτικούς οίκους του κόσμου άρχισαν επίσης να ανταποκρίνονται στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για  την επενδυτική αγορά ESG με την παροχή υπηρεσιών από πλευράς πώλησης.

Μεταξύ των πρώτων ήταν η βραζιλιάνικη τράπεζα Unibanco και το Mike Tyrell's Jupiter Fund στο Λονδίνο, όπου χρησιμοποίησε έρευνες βασισμένες στα ESG κριτήρια για να παρέχει τόσο στην HSBC όσο και στη Citicorp επιλεκτικές επενδυτικές υπηρεσίες το 2001.

Το ενδιαφέρον συνεχίζει να αυξάνεται κατακόρυφα σε κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις οι οποίες συνήθως αναφέρονται ως «ESG». Πρόκειται για μια επενδυτική διαδικασία που χρησιμοποιεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή και κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης για την αξιολόγηση των επενδύσεων ή την πρόσβαση στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επενδύσεων.

Οι επενδυτές ολοένα και περισσότερο στρέφονται προς τις κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες και μετοχές, καθώς γνωρίζουν ότι οι εταιρείες με υψηλά στάνταρ σ’ αυτούς τους τομείς έχουν συνεπακόλουθα και εξαιρετικά ποιοτικά στάνταρ σ’ όλη τη διάρθρωση και λειτουργία τους, ενώ θεωρούνται και ιδιαίτερα ανθεκτικές μετοχές.
Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται δείκτες στα χρηματιστήρια που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση αλλά και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, καθώς επίσης και εργαλεία τα «πράσινα ομόλογα» και τα TCFDs (Task Force on ClimateRelated Financial Disclosures), που θέσπισε το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), για δημοσιοποίηση στοιχείων για χρηματοοικονομικούς κινδύνους και ευκαιρίες που σχετίζονται με το κλίμα.

Είναι σαφές ότι τα τελευταία χρόνια, οι επενδυτικές επιλογές ESG έχουν μεταφερθεί ακριβώς στο κέντρο των mainstream επενδύσεων, γεγονός που αποδεικνύει πρόσφατη μελέτη από The Forum for Sustainable and Responsible Investment (US-SIF) στις ΗΠΑ.

Σε αυτή επισημαίνεται ότι τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην χώρα υπό διαχείριση χρησιμοποιώντας επενδυτικές στρατηγικές ESG, αυξήθηκαν από 8,1 τρισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές του 2016 σε 11,6 τρισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές του 2018, σημειώνοντας 43 % αύξηση και αντιπροσωπεύει ένα στα τέσσερα δολάρια που επενδύθηκαν.

Παράλληλα το 2019, το Responsible Investment Association που αποτελεί επενδυτική πρωτοβουλία σε συνεργασία με την UNEP Finance Initiative και το UN Global Compact, ερεύνησε 1.004 επενδυτές λιανικής ως προς τις προοπτικές τους σχετικά με τις επενδύσεις ESG. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 79% των ερωτηθέντων θα ήθελε ο πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να παρουσιάσει και να συζητήσει υπεύθυνες επενδυτικές επιλογές που να ταιριάζουν με τις αξίες τους.

Τη ίδια στιγμή έρευνα της Morgan Stanley ανέφερε ότι σχεδόν το 95% των millennials ενδιαφέρονται για επενδύσεις ESG, ενώ μελέτη του TD Ameritrade παρέχει πληροφορίες για το βαθμό σπουδαιότητας που αποδίδουν οι επενδυτές του ESG στην ικανότητα ενός συμβούλου να παρέχει επενδυτικές επιλογές ESG.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν  ότι σχεδόν οι Μillennials (47 %), το ένα τρίτο του Gen Xers (34 %), και το ένα τέταρτο των Boomers (24 %) θα μετακινούσαν τον επενδυτικό λογαριασμό τους σε μια διαφορετική εταιρεία για να αποκτήσουν ευρύτερη πρόσβαση σε κοινωνικά υπεύθυνες επενδυτικές προσφορές.

Άλλες έρευνες εκτιμούν ότι θα πραγματοποιηθεί μεταφορά πλούτου 68 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε κληρονόμους και φιλανθρωπικά ιδρύματα τα επόμενα 25 χρόνια.

Η συνεχώς αυξανόμενη τάση των επενδυτών να συνυπολογίζουν τα κριτήρια ESG για την ΕΚΕ στο σύστημα χρηματοδότησης αναπτυξιακών επενδύσεων, και όχι μόνο, καθοδηγεί τις εξελίξεις στον τομέα αυτό, εντείνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ όσων επιχειρήσεων ήδη ηγούνται και όσων οφείλουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Τη θέση που καταλαμβάνουν πλέον στη διεθνή ατζέντα οι επενδύσεις βιώσιμης ανάπτυξης με κριτήρια ESG ανέδειξε προ ημερών η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ  σε ομιλία της.

 Ειδικότερα ανέφερε την  ανάγκη να αναπτύξει η Ευρώπη μία «πράσινη» ένωση κεφαλαιαγορών ώστε να υπάρχουν κεφάλαια για την υλοποίηση βιώσιμων επενδύσεων και να αποτελέσει αυτή τόπος επιλογής για τους επενδυτές που εκδίδουν «πράσινα» ομόλογα.

Άλλωστε όπως μετέδωσε το Reuters,  η Ε.Ε. στοχεύει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη στροφή προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, δρομολογώντας την έκδοση «πράσινων» ομολόγων ύψους 225 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Ωστόσο, οι αγορές της Ευρώπης εξακολουθούν να μην είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες.

«Η “πράσινη” ένωση κεφαλαιαγορών δεν μας παρέχει μόνο μία τρομερή ευκαιρία να κάνουμε κάτι καθαρά ευρωπαϊκό που θα έχει άμεσο αντίκτυπο, αλλά και τη δυνατότητα να μετασχηματίσει συνολικά την Ε.Ε.» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Λαγκάρντ.

Παράλληλα, τόνισε πως οι «πράσινες» αγορές θα διευκολύνουν την πρόσβαση όλων των χωρών στα κεφάλαια που έχουν ανάγκη προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τον οικονομικό τους μετασχηματισμό.

Για να επιτευχθεί αυτή η ένωση κεφαλαιαγορών, η Ευρώπη θα πρέπει να υποχρεώνει τις εταιρείες να αποκαλύπτουν στοιχεία για τη βιωσιμότητά τους και να υπάρχει η κατάλληλη ευρωπαϊκή εποπτεία «πράσινων» χρηματοπιστωτικών προϊόντων με ευρωπαϊκή σφραγίδα σημείωσε η κ. Λαγκάρντ.

Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές «πράσινων» ομολόγων, γεγονός που οφείλεται στο άφθονο χαρτοφυλάκιο τίτλων που κατέχει. Μάλιστα, το 60% του συνόλου των «πράσινων» ομολόγων υψηλής εξασφάλισης εκδόθηκε πέρυσι στην Ευρώπη.

Επίσης, τόνισε, πως η συγκεκριμένη αγορά αυξάνεται ταχύτατα, καθώς ο όγκος των «πράσινων» ομολόγων που εκδόθηκαν στην Ευρώπη από το 2015 οκταπλασιάστηκε. Μιλώντας και για τα κριτήρια ESG (περιβάλλον, κοινωνία, εταιρική διακυβέρνηση), η κ. Λαγκάρντ, επεσήμανε ότι οι επενδύσεις με βάση τα κριτήρια αυτά είναι περισσότερο συγκεντρωμένες στην Ευρώπη. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των funds που επενδύουν βάσει των επιδόσεων των εταιρειών σε αυτούς τους τομείς τριπλασιάστηκαν από το 2015, ενώ πάνω από τα μισά επενδυτικά funds που επενδύουν σε ομόλογα έχουν έδρα τους την Ευρωζώνη. Tέλος, μεταξύ άλλων, είπε πως το ευρώ καταλαμβάνει την πρώτη θέση ως παγκόσμιο νόμισμα για την «πράσινη» οικονομία.