LIBERALL
THINK TANKST
ΥΓΕΙΑY
Παρασκευή 19/04/19
4ος χρόνος, ημέρα 1265η

Οι λόγοι που ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ πάει στις Βρυξέλλες

Print Friendly and PDF
-A +A
Οι λόγοι που ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ πάει στις Βρυξέλλες

Του Απόστολου Σκουμπούρη

Ιστορική αλλαγή σελίδας σηματοδοτεί για τον όμιλο Τιτάν η απόφαση της εταιρείας να εισαγάγει τις μετοχές της στα Χρηματιστήρια Εuronext των Βρυξελλών και του Παρισιού και να μεταφέρει την έδρα της στις Βρυξέλλες όπου χτυπά η «καρδιά» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας ωστόσο ανέπαφη την εγχώρια παραγωγή και τις θέσεις εργασίας.

Πρόκειται για μια εξέλιξη αναμενόμενη από καιρό που πατά στα χνάρια αρκετών ακόμη μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό οι οποίες κατά το παρελθόν αναζήτησαν εκτός συνόρων μια πιο φιλόξενη έδρα για να υλοποιήσουν τα σχέδια ανάπτυξής τους. Η απόφαση του Τιτάνα συνδέεται με την εγχώρια οικονομική κατάσταση, καθώς το υψηλό ρίσκο χώρας και ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός της από τις αγορές κοστίζει στις εταιρείες που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ανταγωνιστικά κεφάλαια της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας. Το είδαμε στο παρελθόν να συμβαίνει με μεγάλους ομίλους όπως η Coca Cola, η ΦΑΓΕ, η Βιοχάλκο κ.α.

Η απόφαση έρχεται ως φυσική συνέχεια του διαρκώς αυξανόμενου διεθνούς προσανατολισμού της μεγάλης ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας και αποσκοπεί στο να διευκολύνει την πρόσβαση του ομίλου σε πηγές άντλησης κεφαλαίων, πολύ μεγαλύτερες από τα στενά όρια της χώρας μας ώστε να υλοποιήσει τα αναπτυξιακά του σχέδια με ίσους όρους έναντι των ανταγωνιστών της.

Στόχος είναι να ενισχυθεί ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου, ενώ η εισαγωγή σε δύο μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια (πλην του περιφερειακού Χ.Α όπως θα παραμείνει δευτερογενώς.), θα του προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερη βάση επενδυτών και χρηματοπιστωτικών κέντρων, και σαφώς μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.

Θα ενισχυθεί το brand άρα και η ρευστότητα των μετοχών, θα διευρυνθούν οι πηγές άντλησης κεφαλαίων και η πρόσβαση στο διεθνές τραπεζικό σύστημα, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού. Παράλληλα, ο Όμιλος πλέον θα αποκτήσει ανταγωνιστικότερο «πρόσωπο» στα μεγάλα ευρωπαϊκά... σαλόνια, όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις και «κλειδώνουν» τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα πάσης φύσεως.

Σ' αυτό το πλαίσιο, το παράδειγμα του ομίλου Viohalco που από το 2013 ακολούθησε αυτό το δρόμο, είναι λίαν επιτυχημένο. Μεγάλη πρόσβαση σε διεθνή στρατηγικού τύπου έργα υποδομών, ενέργειας και άλλα, συγχωνεύσεις θυγατρικών και ισχυροποίηση του brand, αλλά και καλύτερη πρόσβαση στα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

Δεν «φεύγουν» οι δραστηριότητες από την Ελλάδα

Φυσικά, η μεταφορά της φορολογικής έδρας του Τιτάνα στις Βρυξέλλες και η εισαγωγή των μετοχών σε διεθνή χρηματιστήρια δεν σημαίνει ότι η εταιρεία «φεύγει» από την Ελλάδα καθώς τα εργοστάσια, οι εργαζόμενοι και η παραγωγή της παραμένουν εδώ. Παράλληλα πρόταση της διοίκησης είναι οι μετοχές της να συνεχίσουν να διαπραγματεύονται δευτερογενώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επίσης δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο εύρος των λειτουργιών, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ενώ η υφιστάμενη διοικητική ομάδα θα συνεχίσει να ηγείται των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του.

Η καταστατική έδρα της TITAN Cement International είναι στο Βέλγιο, μία χώρα που βρίσκεται στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η διοίκησή της θα ασκείται από την Κύπρο, χώρα στην οποία ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει πολύχρονη παρουσία και εμπειρία.

Το εγχείρημα της ταυτόχρονης εισαγωγής των μετοχών της τσιμεντοβιομηχανίας στα χρηματιστήρια Euronext Βρυξελλών και Παρισίων θα υλοποιηθεί με τη διενέργεια προαιρετικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς των 77.063.568 κοινών και των 7.568.960 προνομιούχων μετοχών της Τιτάν από την βέλγικη εταιρεία TITAN Cement International S.A (ανήκει στους ιδρυτές της Τιτάν) οι οποίες θα ανταλλαγούν με δικές της μετοχές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η TITAN Cement International S.A θα εκδώσει και θα ανταλλάξει νέες μετοχές που θα διατεθούν με σχέση ανταλλαγής μίας δικής της για κάθε μια μετοχή Τιτάν.

Με την ολοκλήρωση της Πρότασης κατόπιν της λήψεως των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και της αποδοχής της από τους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, η TITAN Cement International S.A. θα καταστεί η άμεσα μητρική εταιρία της ΤΙΤΑΝ και η απώτατη μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Έχει... μικρύνει πολύ η ελληνική αγορά

Όλα τα τελευταία χρόνια, με τη συρρίκνωση της εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας, οι... ισορροπίες στα μεγέθη της τσιμεντοβιομηχανίας έχουν αλλάξει, καθώς η ελληνική αγορά είναι «μικρότερη» από τις διεθνείς δραστηριότητες.

Η δραστηριότητα στις ΗΠΑ συνεισφέρει πάνω από το 50% του κύκλου εργασιών και των λειτουργικών του κερδών. Σαν αποτέλεσμα, και το 2018, ο κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης για τον όμιλο τσιμέντων θα προέλθει ξανά από τις ΗΠΑ, ενώ υπάρχουν και άλλες σημαντικά αναπτυσσόμενες αγορές – όπως Αίγυπτο και Βραζιλία – που έχει σημαντική παρουσία.

Όσο για την ελληνική αγορά, οι όποιες επενδύσεις πραγματοποιούνται στον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο, παρότι ανοδικές, εντούτοις δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τις απώλειες από τους κλάδους των υποδομών και των κατοικιών.

Το παγκόσμιο εκτόπισμα του Ομίλου 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει ένα από τα πλέον διεθνοποιημένα προφίλ ελληνικής επιχείρησης. Διαθέτει 14 εργοστάσια σε δέκα χώρες με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 27 εκατ. τόνων, ενώ η εμπορική του δραστηριότητα απλώνεται και τις πέντε ηπείρους. Η παγκόσμια δραστηριότητα του ομίλου το 2017 σε αριθμούς, έχει ως εξής:

Απασχόλησε 5.432 εργαζόμενους, διέθεσε 942,9 εκατ. ευρώ σε τοπικούς και διεθνείς προμηθευτές, διένειμε 96,5 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους υπό τη μορφή μερισμάτων και 27,5 εκατ. ευρώ σε έργα για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στην Ελλάδα ο Όμιλος διαθέτει τρία εργοστάσια τσιμέντου, μία μονάδα άλευσης, 26 λατομεία, απασχολεί 1.142 εργαζόμενους ενώ 5.000 είναι οι έμμεσες προκαλούμενες θέσεις εργασίας σ' όλη την «αλυσίδα» δραστηριότητας. Διαθέτει πέντε σταθμούς διανομής τσιμέντου, 27 μονάδες σκυροδέματος και μία μονάδα παραγωγής κονιαμάτων.

Εισηγμένος από το... μακρινό 1912

Ο Τιτάνας αποτελεί μια από τις πλέον παλαιές εισηγμένες του ελληνικού χρηματιστηρίου, καθώς εισήχθη στις 22 Φεβρουαρίου του 1912, βρίσκεται δηλαδή στο Χρηματιστήριο 106 συναπτά χρόνια!

Πλέον, θεωρείται ένας από τους πλέον εξωστρεφείς βιομηχανικούς ομίλους της χώρας, ενώ είναι από τις ελάχιστες εταιρείες του Χ.Α. που ξεπερνούν σε τζίρο τα 2 δισ. ευρώ ετησίως (μαζί με Coca Cola, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Ελληνικά Πετρέλαια, Motor Oil και Βιοχάλκο). Η Τιτάνας βρίσκεται στην 8η θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α. καθώς αποτιμάται 1,50 δισ. ευρώ.

ΤΙΤΑΝ: Με όνομα βαρύ και ιστορία 116 ετών

Η Τιτάνας ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1902 από τον Νικόλαο και τον Ανδρέα Χατζηκυριάκο και αποτελεί το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο, ενώ η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Μετρά δηλαδή 116 χρόνια λειτουργίας, όντας ένας από τους πλέον ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας, στην πιο... εμβληματική της μορφή. Στην περίπτωσή του, ίσως δεν είναι υπερβολή αν λέγαμε ότι έχει «χτίσει» το μεγαλύτερο τμήμα της Αθήνας και όχι μόνο!

Στο διάβα αυτών των 116 ετών έχει βγάλει έξι προέδρους του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ). Πριν δύο περίπου χρόνια, μετά από μισό αιώνα στην εταιρεία, ο κ. Ανδρέας Κανελλόπουλος αποχώρησε από την προεδρία της Τιτάν, της οποίας υπήρξε πρόεδρος για είκοσι συναπτά έτη, έχοντας παρουσία στον όμιλο περίπου 50 χρόνια!  

Διαβάστε ακόμη
Επιστροφή στην mobile έκδοση.