LIBERALL
THINK TANKST
ΥΓΕΙΑY
Πέμπτη 25/04/19
4ος χρόνος, ημέρα 1271η

Διψήφια αύξηση για τις πωλήσεις της Quest το πρώτο εξάμηνο

Print Friendly and PDF
-A +A

Διψήφια ανάπτυξη στις πωλήσεις (+20%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και διψήφια αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (+29%) και των προ φόρων κερδών ΕΒΤ (46%) εμφάνισε ο όμιλος της Quest κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος παρουσίασε σημαντική βελτίωση στη ρευστότητά του, κατά περίπου 25 εκατ. ευρώ, έναντι -4,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2017, με τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (αφαιρουμένων των δανείων) να διαμορφώνονται σε 20,5 εκατ. ευρώ. 

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής Εταιρείας κατά το Α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε €4,04 εκατ. σε σχέση με €2,82 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα προ φόρων αποτελέσματα (ΕΒΤ) ανήλθαν σε κέρδη €3,24 εκατ. έναντι κερδών €2,43 εκατ. πέρυσι και τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη €3,21 εκατ. έναντι κερδών €2,35 εκατ. στο Α’ εξάμηνο του 2017. Τα έσοδα της Μητρικής κατά το Α’ εξάμηνο του 2018 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους €3,43 εκατ. έναντι €2,26 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πορεία Α’ εξαμήνου ανά δραστηριότητα - Προοπτικές για το σύνολο του 2018

Αναλυτικότερα, σχετικά με την πορεία του πρώτου εξαμήνου και τις προοπτικές για το υπόλοιπο 2018 σε σχέση με το 2017, αναφέρονται τα ακόλουθα ανά δραστηριότητα:

- Προϊόντα Πληροφορικής (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm)

- Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 επιτεύχθηκε ισχυρή διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+33%), η επίδραση της οποίας δεν απεικονίζεται στην προ φόρων κερδοφορία (-95%), λόγω των έκτακτων προβλέψεων ύψους €1,4 εκατ. για την ενδεχόμενη κάλυψη υποχρέωσης αναδρομικής καταβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που θεσπίσθηκε στα τέλη Μαΐου 2018 με διάταξη του Ν. 4540/2018 και για την οποία η Διοίκηση της εταιρείας διατηρεί ισχυρές επιφυλάξεις ως προς την νομική ορθότητα και τη συνταγματικότητα της επιβολής της. Η οργανική κερδοφορία του κλάδου (πριν από τις ως άνω έκτακτες προβλέψεις) είναι ισόποσα καλύτερη ενώ όλες οι επιμέρους εταιρείες αναπτύχθηκαν ταχύτερα από το μέσο ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου τους, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς.

- Για το υπόλοιπο του έτους εκτιμάται ότι θα υπάρχει ανάπτυξη σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, πιθανότατα όμως με χαμηλότερους ρυθμούς. Παράλληλα εκτιμάται βελτίωση της κερδοφορίας σε σχέση με τον Α’ εξάμηνο.

- Υπηρεσίες Πληροφορικής (όμιλος Unisystems)

- Το Α΄ εξάμηνο του 2018 οι πωλήσεις παρέμειναν στα περυσινά επίπεδα, ενώ υπήρχε μείωση στην προ φόρων κερδοφορία (-65%). Η μείωση στα κέρδη προ φόρων οφείλεται σε υπέρβαση του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεση 2 μεγάλων έργων.

- Για το υπόλοιπο 2018 εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί η τάση του Α’ εξαμήνου, λόγω αφενός της ύφεσης στην εγχώρια αγορά και αφετέρου εξαιτίας των εν λόγω 2 έργων.

- Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS - Courier)

- Στο Α’ εξάμηνο του 2018 επιτεύχθηκε ανάπτυξη στις πωλήσεις (+4%) προερχόμενη κυρίως από τις υπηρεσίες  ταχυμεταφορών, ενώ η προ φόρων κερδοφορία κινήθηκε διψήφια θετικά (+13,5%).

- Στο υπόλοιπο 2018 εκτιμάται ότι οι καλές επιδόσεις θα συνεχιστούν σε αντίστοιχα επίπεδα. Παράλληλα αναμένεται σταδιακά και η έναρξη της υλοποίησης των νέων αναπτυξιακών επενδύσεων της εταιρείας.

- Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink)

- Κατά το Α’ εξάμηνο του 2018 επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις (+43%) και ακόμα υψηλότερη στην προ φόρων κερδοφορία (x5). Η ανάπτυξη των μεγεθών οφείλεται κυρίως στην περυσινή εγκατάσταση μεγάλου αριθμού συσκευών ηλεκτρονικών πληρωμών (POS) στους εμπόρους και στην ωρίμανση των επενδύσεων των προηγούμενων ετών.

- Στο υπόλοιπο 2018 εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη με ηπιότερους ρυθμούς.

- Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy)

- Κατά το Α’ εξάμηνο του 2018 επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση όλων των μεγεθών, λόγω της απόκτησης δύο νέων φωτοβολταϊκών πάρκων στη διάρκεια της περυσινής χρονιάς. Η συνολική εγκατεστημένη βάση πλέον είναι 5,7ΜW σε σχέση με τα 0,7MW πέρυσι.

- Στο υπόλοιπο 2018 εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη πωλήσεων και κερδοφορίας, ενώ σχεδιάζεται η σταδιακή υλοποίηση νέων αναπτυξιακών επενδύσεων.

Ο Όμιλος Quest υλοποιεί τα επιχειρηματικά του σχέδια προσβλέποντας στην αύξηση των εσόδων, στη μείωση/συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, στον περιορισμό των κινδύνων και στη σταθερή παραγωγή θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών.

Η πορεία του πρώτου εξαμήνου επαληθεύει προηγούμενη εκτίμηση της Διοίκησης, ότι δηλαδή ο Όμιλος Quest στο σύνολό του κατά το 2018 θα παρουσιάσει ανάπτυξη των βασικών οικονομικών μεγεθών του στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες και θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές. Εκτιμάται ότι στο υπόλοιπο 2018 θα συνεχιστεί η ανάπτυξη, αλλά πιθανότατα με ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με το α’ εξάμηνο.

Διαβάστε ακόμη
Επιστροφή στην mobile έκδοση.