LIBERALL
THINK TANKST
ΥΓΕΙΑY
Παρασκευή 26/04/19
4ος χρόνος, ημέρα 1272η

Σφίγγει ο κλοιός στη Folli Follie, ξεκίνησε ο «χορός» των καταγγελιών

Print Friendly and PDF
-A +A

Του Απόστολου Σκουμπούρη

Ξεκίνησε ο «χορός» των καταγγελιών από ομολογιούχους του εξωτερικού για τη Folli Follie καθώς όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία επιδόθηκε ειδοποίηση καταγγελίας από τον κάτοχο ενός Schuldschein ύψους 20 εκατ. ευρώ. Μετά από αυτή την εξέλιξη η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και καταπέφτει η σχετική Εγγύηση που έχει δοθεί από την Folli Follie.

Έτσι λοιπόν, ο κλοιός γύρω από τη Folli Follie σφίγγει ακόμη περισσότερο, καθώς εύλογα υπάρχει φόβος για… ντόμινο παρόμοιων κινήσεων που «δυνατούς» ομολογιούχους του εξωτερικού που – μετά την ακύρωση του ισολογισμού της χρήσης του 2017 – έχουν το… πιστωτικό γεγονός στα χέρια τους και «νομιμοποιούνται» να… προσβάλουν τις συμβάσεις.

Τα δάνεια Schuldschein είναι ένας τρόπος δανεισμού των επιχειρήσεων που συναντάται κυρίως στη Γερμανία και την Αυστρία και αποτελεί έναν τρόπο ιδιωτικής τοποθέτησης χρημάτων βασιζόμενη σε διμερείς συμφωνίες.

Όπως αναφέρει η Folli Follie στην ανακοίνωση προς το χρηματιστήριο την Τρίτη το βράδυ, «η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο έναρξης συναινετικής συνεργασίας με τους χρηματοοικονομικούς πιστωτές της, συμπεριλαμβανομένου του προαναφερομένου κατόχου του Schuldschein των 20 εκατ. ευρώ και των συμβούλων της Ad Hoc Επιτροπής των κατόχων των Μετατρέψιμων Ομολόγων, προκειμένου να συζητήσει μια δυνητική αναστολή ενεργειών υπέρ της Εταιρίας και των θυγατρικών της και να διερευνήσει εναλλακτικές δυνατότητες για την μελλοντική αναδιάρθρωση του Ομίλου».

Με αφορμή αυτή την εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη για τον όμιλο, ο Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της Folli Follie δήλωσε τα εξής: «Η Διοίκηση παραμένει δεσμευμένη να διασφαλίσει το μακροπρόθεσμο μέλλον του Ομίλου και εργάζεται σκληρά προκειμένου να επιτύχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τους πιστωτές, τους προμηθευτές, τους εργαζομένους, τους μετόχους και λοιπούς stakeholders του Ομίλου».

Τι αναφέρει η ανακοίνωση για τις κύριες υποχρεώσεις της εταιρείας

Στην ανακοίνωση της Folli Follie προς το χρηματιστήριο την Τρίτη το βράδυ, γίνεται μια ενημέρωση τόσο στις έως τώρα εξελίξεις καθώς και στο ποιες εταιρείες έχουν αναλάβει να βγάλουν εις πέρας τους ελέγχους σε Ελλάδα και Ασία, ενώ υπάρχει – για πρώτη φορά – και ενημέρωση για τις κυριότερες υποχρεώσεις της εταιρείας.

Έως τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018, οι κύριες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των εταιρειών του Ομίλου στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική ήταν ως εξής:

• Schuldscheindarlehen: 51 εκατ. ευρώ (για ποσά 31 εκατ. ευρώ και 20 εκατ. ευρώ)
• Μετατρέψιμα ομόλογα: 249,5 εκατ. ευρώ
• Ομόλογα CHF: CHF 150 εκατ. ευρώ
• Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις: 18 εκατ. ευρώ
• Λοιπός τραπεζικός δανεισμός: 47 εκατ. ευρώ και GBP 10 εκατ. (εξαιρώντας, για τους σκοπούς αυτούς, CHF 19 εκατ. για υποχρεώσεις που είναι πλήρως εξασφαλισμένες κατά τον τρόπο που περιγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις 2016 και 2017).

Επίσης, γνωστοποιεί πως αρκετές Ευρωπαϊκές θυγατρικές έχουν επίσης ορισμένες υποχρεώσεις από διάφορες εμπορικές χρηματοδοτήσεις. Επιπλέον, οι θυγατρικές του Ομίλου στην Ασία έχουν αναλάβει ορισμένες υποχρεώσεις από μικρότερες χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης.

Η προσωρινή διαταγή

Αναφορικά με την προσωρινή διαταγή, ενημερώνει πως η δικάσιμος έχει οριστεί για τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ ανακοινώνει πως σύντομα θα ειδοποιήσει τον Εκπρόσωπο (Trustee) για τα μετατρέψιμα ομόλογα και τον Αντιπρόσωπο Κατόχων των Ομολόγων CHF για την επέλευση ορισμένων Γεγονότων Παραβίασης που έχουν ανακύψει κατά τους Όρους και Προϋποθέσεις αυτών των κινητών αξιών ως αποτέλεσμα:

(α) της ενέργειας του μόνου κατόχου του Schuldschein των 20 εκατ. ευρώ με την επίδοση της από 9 Αυγούστου 2018 Ειδοποίησης Καταγγελίας που καθιστά την οφειλή ληξιπρόθεσμη και την κατάπτωση της σχετικής Εγγύησης που έχει δοθεί από την Εταιρία, και
(β) της χορήγησης της Προσωρινής Διαταγής.

Ποιοι κάνουν τους ελέγχους, πότε θα ολοκληρωθούν

Η Folli Follie στην ανακοίνωσή της τονίζει πως η Alvarez & Marsal (που κάνει τον έλεγχο στις ασιατικές δραστηριότητες) θα ολοκληρώσει το έργο της προς το τέλος Αυγούστου 2018 και η Ernst & Young θα ολοκληρώσει το δικό της έργο κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου, μετά την λήψη της αξιολόγησης της A&M.

Επίσης, θυμίζει πως πρόσφατα ανέθεσε στην Deloitte να συνδράμει στην εκπόνηση προβλέψεων βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης ρευστότητας, να παράσχει υποστήριξη στην επικαιροποίηση του πλέον πρόσφατου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας, και να καταρτίσει μοντέλο ανάλυσης χρηματοοικονομικών προτεραιοτήτων (entity priority analysis) προς χρήση στις μελλοντικές συζητήσεις αναδιάρθρωσης με τους χρηματοοικονομικούς πιστωτές της εταιρίας και άλλους ενδιαφερομένους.

Ολόκληρη τη χρηματιστηριακή ανακοίνωση δείτε την εδώ

 

 

 

Διαβάστε ακόμη
Επιστροφή στην mobile έκδοση.