LIBERALL
THINK TANKST
ΥΓΕΙΑY
Παρασκευή 15/03/19
4ος χρόνος, ημέρα 1230η

Γύρισε σελίδα η Ελλάκτωρ - Οι Α. και Δ. Καλλιτσάντσης στο τιμόνι

Print Friendly and PDF
-A +A
Γύρισε σελίδα η Ελλάκτωρ - Οι Α. και Δ. Καλλιτσάντσης στο τιμόνι

Του Γιώργου Φιντικάκη 

Ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και στο νέο Στρατηγικό Πλάνο έδωσαν οι μέτοχοι του Ομίλου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να επέλθει αλλαγή για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή μακροχρόνιας αξίας προς τους επενδυτές.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου, υπερψηφίστηκαν και τα τρία αιτήματα που είχαν υποβάλει στις 13 Ιουνίου δυο εκ των βασικών μετόχων, οι κ.κ. Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης, μέσω της εταιρείας PEMANOARO LTD (που ελέγχουν άμεσα). Συγκεκριμένα υπερψηφίστηκε:

1. Με ποσοστό 52,92% επί των παρόντων το αίτημα για ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

2. Με ποσοστό 54,55% επί των παρόντων το αίτημα για εκλογή εννέα μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ορισμός μεταξύ αυτών των Ανεξάρτητων Μελών.

3. Με ποσοστό 54,55% επί των παρόντων το αίτημα για εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

Κατόπιν της υπερψήφισης των τριών προαναφερθέντων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. απαρτίζεται από εννέα μέλη πενταετούς θητείας, εκ των οποίων τέσσερα είναι Ανεξάρτητα, ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Προβόπουλος
2. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
3. Δημήτριος Καλλιτσάντσης
4. Ιορδάνης Αϊβάζης
5. Παναγιώτης (Τάκης) Δουμάνογλου
6. Μιχαήλ Κατούνας (Ανεξάρτητο Μέλος)
7. Αλέξιος Κομνηνός (Ανεξάρτητο Μέλος)
8. Δέσποινα-Μαγδαληνή Μαρκάκη (Ανεξάρτητο Μέλος)
9. Ελένη Παπακωνσταντίνου (Ανεξάρτητο Μέλος)

Την πλάστιγγα έγειραν καθοριστικά τα ξένα funds, όπως ακριβώς συνέβη και με το θέμα της πρότασης Καλλιτσάντση για το καινούργιο 9μελές διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Στη σχετική ψηφοφορία η πρόταση της Change4Ellaktor υπερψηφίστηκε με ποσοστό 54,55% έναντι 45% της πλευράς Μπόμπολα. 

Συνολικά ψήφισαν 271 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 78,07% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ, δηλαδή 138 εκατ. μετοχές, επί συνόλου 177 εκατ. μετοχών.

Τι θα ακολουθήσει

Σύμφωνα με την πρόταση που είχαν υποβάλει προς τους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. οι κ.κ. Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης στο πλαίσιο του αιτήματός τους για πλήρη αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, πρώτη προτεραιότητα θα είναι η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Παράλληλα:

• Η αναδιοργάνωση του Ομίλου θα εστιάσει στην αφαίρεση των στεγανών μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων για την αποτελεσματική επίτευξη συνεργειών, ενώ εντός 90 ημερών θα τοποθετηθούν καταξιωμένα στελέχη στις βασικές θέσεις από όπου σήμερα απουσιάζουν, όπως αυτή του Chief Financial Officer.

• Η αναδιάρθρωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε επίπεδο νομικών οντοτήτων θα στοχεύσει στον εξορθολογισμό της φορολογικής βάσης και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

• Ως προς το στρατηγικό πλάνο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ η εστίαση παραμένει σε κατασκευή (προβλέποντας την εξυγίανση της ΑΚΤΩΡ ώστε αυτή να μπορεί να δραστηριοποιείται κερδοφόρα στο εξωτερικό), παραχωρήσεις, διαχείριση απορριμμάτων και αιολικά πάρκα.

Ειδικότερα ως προς τις στρατηγικές προτεραιότητες σε κάθε μία από τις επιμέρους δραστηριότητες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σημειώνεται:

• Κατασκευή: προτεραιότητα στην κερδοφορία έναντι απλής αύξησης του ανεκτέλεστου, εστίαση σε έργα που η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εμπειρίας κι ανάδειξη νέων ανθρώπων μέσα από την εταιρεία σε θέσεις κλειδιά, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση των εμπειρότερων στελεχών.

• Παραχωρήσεις: επέκταση των ώριμων παραχωρήσεων και κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης στον τομέα των παραχωρήσεων για τη διεκδίκηση νέων έργων υπό παραχώρηση.

• Αιολικά πάρκα: υλοποίηση του υπάρχοντος επενδυτικού πλάνου κι αξιοποίηση των προβλεπόμενων θετικών ταμειακών ροών.

• Περιβάλλον (διαχείριση απορριμμάτων): αποκατάσταση της φήμης της εταιρείας και διεκδίκηση των πολλαπλών ευκαιριών που υπάρχουν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

• Υπόλοιπες δραστηριότητες: επανεξέταση του επιχειρηματικού μοντέλου στο real estate κι εξέταση ευκαιριών ρευστοποίησης μη στρατηγικών δραστηριοτήτων.

Σημειώνεται πως στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 271 μέτοχοι εκπροσωπώντας 138.323.924 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 138.323.924 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 177.001.313 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 177.001.313 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουλίου, έφθασε σε ποσοστό το 78,15% του συνολικού αριθμού των μετόχων, ούσα η υψηλότερη των τελευταίων 8 χρόνων.

Αναφερόμενος στις αποφάσεις των μετόχων κατά τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση, ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης δήλωσε:

«Ζητήσαμε από τους μετόχους να πιστέψουν και πάλι στις προοπτικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, να στηρίξουν την πρότασή μας για μία συνολική, ρεαλιστική και συγκεκριμένη αλλαγή στις δομές, στη λειτουργία και στη στρατηγική του Ομίλου, να εμπιστευθούν ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μέτοχοι με τη ψήφο τους μας έδωσαν σήμερα μία ξεκάθαρη και σαφή εντολή. Είναι δική μας υποχρέωση και καθήκον τώρα να τους δικαιώσουμε για την επιλογή τους. Η επόμενη ημέρα για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ξεκίνησε ήδη. Όλοι μαζί, Διοίκηση και εργαζόμενοι θα δουλέψουμε για να αποδείξουμε πως ο Όμιλος δεν βρίσκεται τυχαία σε ηγετική θέση στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τη γνώση, έχουμε τους ανθρώπους και πλέον έχουμε νέα Διοίκηση και νέο συγκεκριμένο πλάνο, για να επιστρέψει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εκεί που ανήκει, στην κορυφή. Για να επιστρέψει ο Όμιλος στους μετόχους αυτό που δικαιούνται, μακροχρόνια αξία».

Τη χρηματιστηριακή ανακοίνωση της Ελλάκτωρ μπορείτε να τη δείτε εδώ

Το χρονικό της συνέλευσης

Αμφότερες οι πλευρές διασταύρωσαν τα ξίφη τους, παρουσιάζοντας τα πλάνα για το αύριο της εταιρείας, όπως και τις διοικητικές τους ομάδες.

Στη συνέλευση, διαρκείας άνω των τεσσάρων ωρών, η πλευρά Καλλιτσάντση τη χαρακτήρισε σημαδιακή για την ιστορία του επιχειρείν στην Ελλάδα, αφού όπως είπε, είναι η πρώτη φορά που μέτοχοι αποφασίζουν να σώσουν την εταιρεία τους, προκειμένου αυτή να «επιστρέψει» από το αδιέξοδο στην ανάκαμψη και την κερδοφορία.

Εκτενή μνεία έκανε ο Αν. Καλλιτσάντσης στο αδιέξοδο που έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια ο όμιλος και στην εικόνα που αυτός παρουσιάζει στο ταμπλό. «Δεν υπάρχει τίποτα το προσωπικό απέναντι στα μέλη του Δ.Σ.. Απλώς έτσι όπως είμαστε σήμερα δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καλλιτσάντσης.

Και επισήμανε πως ναι μεν στις καλές εποχές η ομοφωνία λειτουργούσε, ωστόσο όταν ξεκίνησε η κρίση, το μοντέλο της Ελλάκτωρ έπαψε να δουλεύει, καθώς η εταιρεία έμοιαζε με ένα συνονθύλευμα από πολλές αυτόνομες μονάδες, δίχως ομιλική στρατηγική. «Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε φτάσει σε πλήρες αδιέξοδο, με το Δ.Σ. να μην μπορεί να λάβει τις  αναγκαίες και επείγουσες αποφάσεις», σύμφωνα με τον ίδιο.

«Εμείς δεν κληρονομήσαμε καμία εταιρεία, εμείς ξεκινήσαμε να δουλεύουμε εδώ πριν καν τελειώσουμε το Πολυτεχνείο», ανέφερε.

«Εμείς προτείνουμε τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη και όχι την κερδοσκοπία», ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας, κάνοντας εκτενή αναφορά και στο δικό του επιχειρηματικό πλάνο για την επόμενη ημέρα.

Μίλησε για την ανάγκη πώλησης της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος, για την ανάγκη ρευστοποίησης μη κυρίων συμμετοχών του ομίλου, ενώ είπε ότι η κατασκευή θα παραμείνει βασικός μοχλός, και επανέλαβε τις προθέσεις του για αποχώρηση από το τιμόνι της εταιρείας, δίχως να διευκρινίσει το πότε.

«Αν είχαμε περισσότερο χρόνο θα είχαμε προετοιμασθεί καλύτερα, με μια πληρέστερη πρόταση, αλλά αιφνιδιαστήκαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι δεν ανέμενε την κατάθεση στις 13 Ιουνίου της πρότασης Change4Ellaktor των αδερφών Καλλιτσάντση.

«Κανείς δεν αιφνιδιάστηκε από την πρόταση εκτός του ίδιου του κ. Μπόμπολα», ανταπάντησε ο Δ. Καλλιτσάντσης, εξηγώντας ότι η άλλη πλευρά είχε λάβει εδώ και πολλούς μήνες τις σχετικές προειδοποιήσεις.

Αναφέρθηκε μάλιστα σε παρέμβαση του Δ. Κούτρα, ότι ο στόχος του ήταν να διαμορφώσουν μια Εθνική Ελλάδας στις κατασκευές, καθώς και ο όμιλος παρουσιάζει ζημιές μόνο στη Μ. Ανατολή.

«Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, ο κ. Κούτρας ξεχνά προφανώς τις ζημιές της Ελλάκτωρ σε απλά έργα, οδοποιίας, οι οποίες μάλιστα ξεπερνούν ακόμη κι εκείνες από τη Μ. Ανατολή», αντέτεινε ο Δ. Καλλιτσάντσης.

Και στάθηκε συνολικά στον τρόπο που αντιμετώπιζε τόσα χρόνια η πλευρά Μπόμπολα τις προτάσεις Καλλιτσάντση, λέγοντας ότι ποτέ ως σήμερα δεν τους είχε απασχολήσει το πλάνο διαδοχής της εταιρείας. «Τώρα, κατηγορούν εμάς ότι δίνουμε 46 εκατ. ευρώ για να αγοράσουμε μετοχές, και η άλλη πλευρά που δεν βάζει δεκάρα, θεωρείται ότι έχει την ικανότητα να διοικήσει», ανέφερε ο Δ. Καλλιτσάντσης.

Σχετικά με την επιλογή του νέου Δ.Σ. και τα εννέα πρόσωπα που έχει προτείνει, η πλευρά Καλλιτσάντση τη χαρακτήρισε ως το κλειδί της όλης διαδικασίας.

«Δεν πρέπει να προέρχονται από τις κατασκευές τα μέλη του Δ.Σ. Στο διοικητικό συμβούλιο χρειαζόμαστε, επαγγελματίες που να ξέρουν από διοίκηση, όχι διευθυντές επιχειρηματικών μονάδων, τέτοιους έχουμε και είναι καλοί», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καλλιτσάντσης. Και επανέλαβε ότι τα 4 από τα 9 καινούργια μέλη είναι ανεξάρτητα, προσθέτοντας ότι είναι ανοικτός σε περαιτέρω βελτιώσεις γύρω από τη σύνθεση.

Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα της πλευράς Καλλιτσάντση για την επόμενη ημέρα, είναι ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η εγκαθίδρυση όρων εταιρικής διακυβέρνησης, που σήμερα απουσιάζουν και χρειάζονται επειγόντως. Έτερη προτεραιότητα, εξίσου σημαντική είναι η αναδιάρθρωση της δομής του ομίλου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το οργανόγραμμα της εταιρείας, παρ' ότι κάνει τζίρο κοντά στα 2 δισ., δεν περιλαμβάνει CFO, με αποτέλεσμα να πηγαίνει σε roadshows και οι επενδυτές να μην απορούν.

«Δεν είμαστε ακαδημαϊκοί, αλλά είχαμε την τύχη να δουλέψουμε σε μια εταιρεία, με ξεκάθαρες δομές, εξουσίες, όπου η αξιοκρατία ήταν η ύψιστη αρχή, και μιλώ για την Ελ. Τεχνοδομική. Και αυτό το μοντέλο είχαμε στο μυαλό μας να περάσουμε στην Ελλάκτωρ. Δεν τα καταφέραμε. Ζητάμε από εσάς να μας δώσετε τη δυνατότητα να τα καταφέρουμε τώρα», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Αν. Καλλιτσάντσης.

Και εξήγησε ότι στον τομέα των κατασκευών, με την κατασκευαστική δραστηριότητα να μειώνεται, χρειάζεται επειγόντως αναδιάρθρωση. Επομένως, θα δοθεί έμφαση σε μια σειρά κερδοφόρων δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, σε έργα με σταθερές ταμειακές ροές (οδικοί άξονες, μεγάλοι οδικοί άξονες, κλπ), και σε projects όπως σήραγγες, μετρό, κλπ. Εκτιμάται ότι ένας τζίρος της τάξης πάνω από 1 δισ. ευρώ και μια κερδοφορία 3%-4%, εύκολα επιτυγχάνεται. 

Αιολικά

Εκτενή αναφορά έκανε η πλευρά Καλλιτσάντση και στις προσπάθειες πώλησης της θυγατρικής ΕΛ.ΤΕΧ Άνεμος, λέγοντας ότι δεν έχει κανένα νόημα η εκποίηση μιας εταιρείας με τόσο δυναμικές προοπτικές. «Είναι εκτός χρόνου, και πάντως όχι προς όφελος της εταιρείας και των μετόχων, να προχωρήσει κανείς με τις σημερινές αποτιμήσεις σε πώληση της ΕΛ.ΤΕΧ Άνεμος», είπε ο κ. Καλλιτσάντσης.

Και επισήμανε ότι δεν τον ανησυχεί το νέο πλαίσιο διαγνωστικών διαδικασιών ΑΠΕ, προσθέτοντας ότι είναι ευκαιρία για την ΕΛ.ΤΕΧ Άνεμος, καθώς ίσως κάποιοι πιο αδύνατοι παίκτες να αποχωρήσουν από την αγορά.

Διαβάστε ακόμη
Επιστροφή στην mobile έκδοση.