LIBERALL
THINK TANKST
ΥΓΕΙΑY
ARTNEWSA
Κυριακή 15/07/18
3ος χρόνος, ημέρα 987η

Η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και της οικονομίας: Προοπτικές για την Ευρώπη

Print Friendly and PDF
-A +A

Του Δρ. Γεώργιου Δημητρακόπουλου*

Η πρόοδος στις ψηφιακές τεχνολογίες σταδιακά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε, παράγουμε, εμπορευματοποιούμε και παράγουμε αξία από προϊόντα και συναφείς υπηρεσίες. Νέες τεχνολογίες, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), η 5η γενιά κινητών επικοινωνιών (5G), το cloud computing, η ανάλυση δεδομένων και η ρομποτική, μετασχηματίζουν προϊόντα, διαδικασίες και επιχειρηματικά μοντέλα σε όλους τους τομείς. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιμετωπίζει έτσι την πρόκληση να αξιοποιήσει πλήρως και γρήγορα αυτές τις ευκαιρίες, με στόχο την εξασφάλιση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Η επίτευξη της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς (Digital Single Market - DSM) στην Ευρώπη αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων σε ψηφιακές καινοτομίες και για την ταχύτερη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέγραψε μια φιλόδοξη στρατηγική για την επίτευξη μιας DSM. Ο βασικότερος παράγοντας επιτυχίας για την αξιοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων μιας DSM είναι ένας ανταγωνιστικός ψηφιακός κλάδος στην Ευρώπη και η ενσωμάτωση ψηφιακών καινοτομιών σε όλους τους τομείς.

Η ψηφιοποίηση παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για την προσέλκυση περαιτέρω επενδύσεων σε καινοτόμες βιομηχανίες στην Ευρώπη, οι οποίες πρέπει να εκμεταλλευτούν το ευρύ φάσμα ευκαιριών που προσφέρει το IoT, η ανάλυση δεδομένων και τα συστήματα που βασίζονται στην τεχνολογία της πληροφορίας. Στόχος είναι επομένως να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στις ψηφιακές τεχνολογίες και να διασφαλιστεί ότι κάθε βιομηχανία, σε οποιονδήποτε τομέα, ανεξάρτητα από το μέγεθος της, μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τις ψηφιακές καινοτομίες.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ενδεικτικοί τομείς στους οποίους η Ελλάδα οφείλει να προσδώσει σημασία είναι:

(α) πλατφόρμες δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Big Data) που υποστηρίζουν τη Βιοοικονομία. Η Βιοοικονομία επωφελείται ολοένα και περισσότερο από την αυξανόμενη ροή και χρήση δεδομένων και συνδέεται στενά με τη γεωργία, την αλιεία και τις δασικές περιοχές, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα.

(β) ψηφιακές πλατφόρμες για τη βιομηχανία, με στόχο τη δημιουργία έξυπνων και διασυνδεδεμένων εργοστασίων. Οι ελληνικές εταιρείες, ευρισκόμενες στο σταυροδρόμι της της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής με προφανή ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα, πρέπει να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις σχετικές πρωτοβουλίες.

Ως εκ τούτου, ένας οδικός χάρτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

  1. Δημιουργία μιας ψηφιακής νοοτροπίας, η οποία πρέπει να ξεκινά από το ανώτατο επίπεδο διοίκησης ενός οργανισμού, με στόχο να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στον καθορισμό νέων ψηφιακών διαδικασιών ή προϊόντων.
  2. Ορισμός ψηφιακών εταιρικών στόχων, αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προκειμένου ένας οργανισμός να προχωρήσει προς αυτούς. Το εταιρικό όραμα πρέπει να προσαρμόζεται στις συνθήκες της αγοράς, σε νέες αγορές και ευκαιρίες που προκύπτουν, οι οποίες είναι συχνά άγνωστες.
  3. Επενδύσεις σε δυνατότητες ψηφιακής τεχνολογίας, με στόχο την εκμετάλλευση της μετασχηματιστικής δύναμη του λογισμικού για τη διαμόρφωση νέων επιχειρηματικών μοντέλων.
  4. Προσαρμογή των δεξιοτήτων και διαχείριση ταλέντων, για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της προσέλκυσης και διατήρησης ατόμων με ψηφιακές δεξιότητες, ακόμα και στο πρώιμο στάδιο της ψηφιοποίησης.
  5. Εταιρική εξέλιξη, η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση της οργανωτικής αλλαγής, η οποία είναι σημαντική για να γίνει πραγματικότητα ο μετασχηματισμός.

Συμπερασματικά, η Ελλάδα και η Ευρώπη στο σύνολό της, πρέπει να προσαρμοστούν σε στρατηγικές επένδυσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Οι ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους να εκπλήσσουν συνεχώς τους πελάτες τους με καινοτόμους τρόπους, οι οποίοι θα εγγυώνται γρήγορο, φτηνό και έξυπνο αυτοματισμό των πάντων. Αναμφίβολα είμαστε ακόμα στην αρχή, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε τους πολλούς οιωνούς και να κινηθούμε σβέλτα.

* Ο Δρ. Γεώργιος Δημητρακόπουλος είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικος Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2002) και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2007). Είναι επίκουρος καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (2010-), καθώς και σύμβουλος έρευνας και ανάπτυξης της Intrasoft International S.Α. (2015-). Είναι πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έχει που έχει περάσει από τη διαδικασία του Μητρώου Πολιτικών Στελεχών.

Επιστροφή στην mobile έκδοση.