LIBERALL
THINK TANKST
FORUMF
ΥΓΕΙΑY
ARTNEWSA
Τετάρτη 16/05/18
2ος χρόνος, ημέρα 927η

Πρόστιμα σε AXON, ΑΕΓΕΚ, ΕΥΔΑΠ και ΟΣΕ από Ε.Κ. - Έγκριση για Fairfax

Print Friendly and PDF
-A +A
liberal logo

Πρόστιμα αλλά και εγκρίσεις περιλάμβαναν οι αποφάσεις του σημερινού δ.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Πιο αναλυτικά, ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου για την υποχρεωτική δημόσια δημόσια πρόταση της εταιρείας Fairfax Financial Holdings Limited προς τους μετόχους της εταιρείας Grivalia Properties AEEΑΠ.

Επίσης, ενέκρινε την επέκταση επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ώστε να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης και διαβίβασης εντολών, διαχείρισης χαρτοφυλακίων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σε πελάτες.

Επίσης η εποπτική αρχή ενέκρινε την τροποποίησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «EUROCORP FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ώστε να παρέχει πλέον την παρεπόμενη υπηρεσία της παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

Παράλληλα, διαγράφονται από την άδεια λειτουργίας της η παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών της εκτέλεσης εντολών, διαχείρισης χαρτοφυλακίων, τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης και των παρεπόμενων υπηρεσιών της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων, παροχής πιστώσεων κ.λπ.

Πρόστιμα σε AXON, ΑΕΓΕΚ, ΕΥΔΑΠ και ΟΣΕ

Η Ε.Κ. αποφάσισε την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 106.000 εκατ. ευρώ στην εταιρεία «AXON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για παράβαση των διατάξεων του ν. 3556/2007.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο 90.000 ευρώ για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του ν. 3556/2007, λόγω μη ορθής, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 και 2014 και των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε στις 30.06.2009,

Επίσης πρόστιμο 10.000 στην ίδια εταιρεία για παράβαση των διατάξεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση και υποβολή της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης που έληξε την 31.12.2016 και πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ για παράβαση των διατάξεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση και υποβολή οικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου που έληξε την 30.06.2016.

Επιπλέον, η εποπτική αρχή επέβαλε τα εξής πρόστιμα:

Πρόστιμο συνολικού ύψους 18.000 ευρώ στην εταιρεία «ΑΕΓΕΚ Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 10.000 για παράβαση των διατάξεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση και υποβολή της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2016 και πρόστιμο 8.000 για παράβαση των διατάξεων σχετικά με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου που έληξε την 30.06.2016.

Πρόστιμο ύψους 12.000 ευρώ στην εταιρία «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3556/2007, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε 30.06.2016.

Πρόστιμο ύψους 8.000 στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη δημοσιοποίηση και υποβολή της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε 30.6.2016.

Πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ στην εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη δημοσιοποίηση και υποβολή της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης που έληξε την 31.12.2016.

Τέλος, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000 στην εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.» για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 σχετικά με τη δημοσιοποίηση και υποβολή της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε 30.6.2016.

Επιστροφή στην mobile έκδοση.