LIBERALL
THINK TANKST
FORUMF
ΥΓΕΙΑY
ARTNEWSA
Πέμπτη 17/05/18
2ος χρόνος, ημέρα 928η

Δικαστές και εισαγγελείς του Άρειου Πάγου εξετάζουν σήμερα την πρόταση Θάνου

Print Friendly and PDF
-A +A
Δικαστές και εισαγγελείς του Άρειου Πάγου εξετάζουν σήμερα την πρόταση Θάνου

Συγκαλούνται σήμερα, ταυτόχρονα, οι Ολομέλειες των δικαστών και των εισαγγελέων του Αρείου Πάγου προκειμένου να λάβουν θέση για το θέμα της παράτασης του ορίου ηλικίας των δικαστικών.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στο νομικό όσο και τον πολιτικό κόσμο, λόγω της ρητής συνταγματικής διάταξης που απαγορεύει στους δικαστές να μένουν στη θέση τους μόλις συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Το θέμα φθάνει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με πρωτοβουλία της Προέδρου του ανωτάτου δικαστηρίου Βασιλικής Θάνου. Η κ. Θάνου δημόσια έχει ταχθεί υπέρ της άποψης ότι μπορεί να υπάρξει παράταση του ορίου ηλικίας των δικαστών και με την ισχύουσα συνταγματική ρύθμιση, γεγονός που θα οδηγήσει σε παραμονή της στην προεδρία του ανωτάτου δικαστηρίου για κάποια χρόνια ακόμη.

Παράλληλα με την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκαλείται και η Ολομέλεια της Εισαγγελίας, μετά από αίτημα που υπέβαλαν προς την Εισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου Ξένη Δημητρίου δεκαπέντε από τους συνολικά δεκαεπτά ανώτατους εισαγγελικούς λειτουργούς που υπηρετούν εκεί.

Η συνταγματική διάταξη και το ενδεχόμενο της παράκαμψής της με ρύθμιση ή όποιο άλλο τρόπο έχει προκαλέσει την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, των δικαστικών ενώσεων, πλην της νεοσύστατης Ενώσεως Ανώτατων και Ανώτερων Δικαστικών Λειτουργών.

Μεταξύ των δικαστικών ενώσεων που έλαβαν κατηγορηματική θέση κατά του ενδεχομένου παράτασης της θητείας των δικαστών, είναι και εκείνες των ανώτατων δικαστηρίων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επίσης, την αντίθεσή τους έχουν εκδηλώσει όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας και με κοινή δήλωσή τους 14 καθηγητές του συνταγματικού δικαίου. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, δημόσια και κατ’ επανάληψη, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να προχωρήσει σε παράταση του ορίου ηλικίας των ανώτατων δικαστικών.

Πάντως, οι σημερινές Ολομέλειες δικαστών και εισαγγελέων του ανωτάτου δικαστηρίου αναμένονται με εξαιρετικό ενδιαφέρον, για το τι θα αποφανθούν, καθώς η θέση που θα λάβουν θα είναι κρίσιμη για την περαιτέρω εξέλιξη του θέματος αυτού, που μοιάζει εκ πρώτης όψεως να είναι συντεχνιακό θέμα των δικαστών, όμως σχετίζεται άμεσα με τη συνταγματική τάξη και έτσι έχει τεθεί από το σύνολο εκείνων που αποκλείουν την πιθανότητα να μπορεί να ρυθμιστούν άλλως τα όρια ηλικίας των δικαστών με δεδομένη τη ρητή συνταγματική απαγόρευση.

Όμως ενόψει επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης το θέμα αυτό – εδώ ομοφωνούν άπαντες – μπορεί να τεθεί και αν αποφασιστεί παράταση του ορίου ηλικίας των δικαστών πέραν των 67 μπορεί να γίνει.

Επιτακτική η άμεση εναρμόνιση του ορίου

Η θέση της προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου, όπως αναπτύσσεται στο έγγραφό της για τη σύγκληση της Ολομέλειας:

«Το ίδιο το Σύνταγμα παρέχει εγγυήσεις για τη δικαστική εξουσία με διατάξεις που περιέχουν θεμελιώδεις αρχές, ιδίως τις αρχές της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και της ισοβιότητας. Ο συντακτικός νομοθέτης αντιλαμβάνεται την έννοια της ισοβιότητας, όχι μόνο με τη στενή έννοια του όρου, δηλαδή σε αντιδιαστολή προς τον όρο “μόνιμος”, που χρησιμοποιείται στο άρθρο 103 παρ. 4 του Συντάγματος για τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και κατά την κυριολεξία της έννοιας της ισοβιότητας.

»Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από το ότι με τα Συντάγματα του 1844 και 1864 καθιερώθηκε η δικαστική ισοβιότητα χωρίς να προβλέπεται ρητά όριο ηλικίας αποχώρησης από την υπηρεσία. Επίσης στο Σύνταγμα του 1911, η ηλικία αποχώρησης των ανώτατων δικαστών ήταν το 75ο έτος, όταν το προσδόκιμο ζωής ήταν πολύ μικρότερο και συνεπώς ταυτιζόταν με την κατά κυριολεξία ισοβιότητα, ενώ και το Σύνταγμα του 1952 προέβλεπε το 70ό έτος, όριο που επίσης ήταν πολύ κοντά στο τότε προσδόκιμο ζωής.

»Η διάσταση μεταξύ της αρχής της ισοβιότητας που θεσπίζεται στο άρθρο 88 παρ. 1 του Συντάγματος και εκείνης που εξειδικεύεται στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου προκύπτει στο Σύνταγμα του 1975, στο οποίο είναι κοινό μυστικό ότι το όριο μειώθηκε στα 67 για να αποχωρήσουν ορισμένοι ανώτατοι δικαστές που είχαν συνεργαστεί με τη δικτατορία. Επίσης, το όριο αποχώρησης των δικαστών, διαχρονικά σε όλα τα Συντάγματα, ήταν σταθερά υψηλότερο από όλους στον δημόσιο τομέα.

Η διατάραξη που προαναφέρθηκε ότι προκλήθηκε με το Σύνταγμα του 1975 έχει γίνει πολύ πιο έντονη σήμερα, κατέστη δε ακόμη εντονότερη από το γεγονός ότι με πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις αυξήθηκε η ηλικία συνταξιοδότησης όλων των εργαζομένων στο Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ΟΤΑ και λοιπά, από το 65ο έτος στο 67ο.

Εξέλιπε δηλαδή εν τοις πράγμασι η σταθερή και βασική συνιστώσα της εκάστοτε συνταγματικής ρύθμισης, που ήταν η προς τα άνω διαφοροποίηση της ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστών και μάλιστα κατά τρόπο που προκαλείται “δυσμένεια” εις βάρος τους.

Η κατάληξη αυτή επιφέρει καταφανώς σοβαρό πλήγμα και στο κύρος των δικαστών, το οποίο βρίσκεται σε προφανή συνάρτηση με τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας τους, την οποία επίσης θεσπίζει ως θεμελιώδη αρχή ο συντακτικός νομοθέτης. Είναι σαφές ότι η κύρια ratio της συνταγματικής κατοχύρωσης της ηλικίας αποχώρησης των δικαστών τίθεται προκειμένου να αποτελέσει εγγύηση υπέρ των ιδίων. Ο κοινός νομοθέτης εμποδίζεται να χρησιμοποιεί τη μεθόδευση της μείωσης της ηλικίας για να απαλλαγεί από ανεπιθύμητους, όπως συνέβη σε ανώμαλες περιόδους του παρελθόντος. Μια τέτοια περίπτωση (μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης) έκριναν αντισυνταγματική οι υπ’ αριθμόν 44 και 370 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ. Εξάλλου, δεν τίθεται θέμα αυθαίρετης αύξησης του ορίου ηλικίας από την κυβέρνηση, για να παραμείνουν “οι αρεστοί”, αλλά αντίθετα το ζήτημα τίθεται από τους ίδιους τους δικαστές, ως γενικό αίτημα ώστε να αρθεί η εις βάρος τους δημιουργηθείσα κατάσταση, λαμβανομένων υπόψη της κοινωνικής πραγματικότητας και των εξελίξεων. Για τους λόγους αυτούς τίθεται κατά τρόπο επιτακτικό το ζήτημα της άμεσης εναρμόνισης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστών με τις θεμελιώδεις αρχές της ισοβιότητας και της δικαστικής ανεξαρτησίας».

Με πληροφορίες από skai.gr, Καθημερινή 

Επιστροφή στην mobile έκδοση.