Υπάρχουν καύσιμα για το χρηματιστήριο;

Τρίτη 14 Μαΐου 2019, 00:02
-A +A

Του Κωνσταντίνου Χαροκόπου

Η άνοδος του χρηματιστηρίου απαιτεί καλό οικονομικό κλίμα, ομαλή πολιτική ζωή, σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον και ικανές εισηγμένες εταιρίες με προοπτική. Αυτό είναι το απαραίτητο πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορεί να εστιαστεί η προσέλκυση νέων επενδυτών και κεφαλαίων.

Τα κεφάλαια αυτά, αποτελούν τα αναγκαία καύσιμα που απαιτούνται έτσι ώστε η ισορροπία των αγοραστών και των πωλητών να γείρει προς την πλευρά των αγοραστών, με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών. Η τελευταία ακτινογραφία όχι των εισηγμένων εταιριών, αλλά των επενδυτών, προσφέρει σημαντικά συμπεράσματα στην κατεύθυνση ανίχνευσης των επενδυτικών κεφαλαιακών δυνατοτήτων, σήμερα.

Κατ’ αρχάς, οι ενεργοί επενδυτικοί κωδικοί (δηλαδή όσοι έκαναν έστω και μια χρηματιστηριακή πράξη) τον Απρίλιο του 2019 ήταν 25.874, δηλαδή μόλις το 4,5% του συνολικού αριθμού των 573.885 κωδικών που παραμένουν ενεργοί στην ΕΧΑΕ. Και παρ’ όλο που το ποσοστό αυτό είναι μικρό, θα πρέπει να σημειωθεί πως καταγράφεται μέσα στο 2019 μια σχετική αφύπνιση των επενδυτών. Έτσι τόσο τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2019 άνοιξαν πάνω από 4.000 νέοι επενδυτικοί κωδικοί. Όμως εδώ σταματούν τα καλά νέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΧΑΕ, το μέγεθος των χαρτοφυλακίων που διατηρεί η πλειονότητα των επενδυτών είναι εξαιρετικά μικρό. Σχεδόν το 98% των κωδικών έχει χαρτοφυλάκιο αξίας μικρότερης των 100.000 ευρώ. Ένα χαρτοφυλάκιο, στο οποίο δεν μπορεί κάποιος επαγγελματίας να κάνει καν έναν στοιχειώδη σχεδιασμό επενδύσεων, μια διασπορά κινδύνου, κλαδικές επιλογές και φυσικά διαχείριση. Τα δεδομένα είναι ακόμα χειρότερα, αν κρίνουμε από το γεγονός πως το 80% των χαρτοφυλακίων είναι μικρότερα από τα 3.000 ευρώ, δηλαδή χαρτοφυλάκια που προσφέρονται για ημερήσιες κινήσεις (day trading) και μόνο. Είναι άραγε αυτά τα κεφάλαια επαρκή για να λειτουργήσουν ως καύσιμα και να δώσουν ώθηση στο χρηματιστήριο; Φυσικά και όχι.

Αλλά και από την άλλη πλευρά, πόσες εισηγμένες εταιρείες υπάρχουν στο χρηματιστήριο Αθηνών, που να διαθέτουν υγιείς ισολογισμούς, ικανή διοίκηση, διαυγή εταιρική διακυβέρνηση και προοπτικές ανάπτυξης. 10; 15; 20; Μπορεί μια κεφαλαιαγορά με τόσο μικρό αριθμό ελκυστικών μετοχών, να δώσει το έναυσμα για προσέλκυση επενδυτών από το εξωτερικό; Γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Εφ’ όσον τα εγχώρια κεφάλαια είναι ελάχιστα, θα πρέπει να αναζητηθούν κεφάλαια από το εξωτερικό, αλλά για ποιες επιχειρήσεις;

Συζητώντας με εγχώριους διαχειριστές διαπίστωσα πως οι περισσότεροι αναμένουν τη νέα γενιά εταιριών που θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Αυτές είναι υγιείς εταιρίες, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων έχουν ήδη εισέλθει θεσμικά κεφάλαια, επαγγελματίες επενδυτές, venture capitals και άλλοι. Αυτές οι εταιρίες είναι δυναμικές, ανταγωνιστικές και εκμεταλλευόμενες την τεχνογνωσία των νέων μετόχων τους και τα σύγχρονα εργαλεία χρηματοδοτήσεων, σε βάθος χρόνου θα μπορέσουν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο.

Θα μπορούσαμε με δυο λόγια να πούμε, πως τα καύσιμα για την άνοδο του χρηματιστηρίου βρίσκονται εκτός του υπάρχοντος χρηματιστηριακού επενδυτικού οικοσυστήματος. Τα καύσιμα βρίσκονται εκτός αγοράς. Τα μεν κεφάλαια βρίσκονται εκτός Ελλάδας και οι εταιρίες βρίσκονται ακόμα εκτός κεφαλαιαγοράς. Προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η άμεση εκμετάλλευση αυτών των καυσίμων. Ιδέες και σχεδιασμοί υπάρχουν. Παραδείγματα άλλων χωρών υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε ξανά τη φωτιά. Να την ανάψουμε χρειάζεται.


*Ο αρθρογράφος είναι οικονομικός αναλυτής, με ειδίκευση στο σχεδιασμό σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών.

Αποποίηση Ευθύνης : Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

 

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα