Τα πορίσματα απαιτούν δράση

Το πόρισμα της Επιτροπής Πισσαρίδη, επιτρέπει στην κυβέρνηση να επικοινωνήσει πιο αποτελεσματικά τις θέσεις της, λόγω της βαρύτητας των προσωπικοτήτων που συμμετέχουν στην επιτροπή. Ελπίζουμε το πόρισμα αυτό, επειδή είναι αρκετά γενικό, να αφορά  μόνο στην κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να στραφεί η χώρα και να εξειδικευτεί ακολούθως στην τελική πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάταξης.

Το συμπέρασμα είναι το κλασσικό “ή θα αλλάξουμε ή θα βουλιάξουμε”, που με κάθε ευκαιρία αναδεικνύεται. είτε μέσω των εκθέσεων του ΙΟΒΕ, είτε μέσω αναλύσεων διακεκριμένων καθηγητών αλλά και στελεχών της αγοράς, είτε μέσω ημερίδων όπως αυτές που διοργανώνουν διάφορα think tanks, είτε σε κομματικά συνέδρια όπως αυτά της Δράσης.

Οι αλλαγές που προτείνονται, αποτελούν ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων και αλλαγών, που θα έπρεπε να έχουν υιοθετηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Την ευθύνη της μη πραγματοποίησης τους, την φέρει ακέραιη το εγχώριο πολιτικό προσωπικό, που χρόνια τώρα προτάσσει το κακώς εννοούμενο συμφέρον των ψηφοφόρων του, απέναντι στις επιταγές της πραγματικότητας. Αυτή όμως την στιγμή, ακριβώς μετά από το πρώτο κύμα της πανδημίας, η επιτακτικότητα των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών, αποκτά μυθικές διαστάσεις. Διαστάσεις μυθικές, διότι χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή, το μοντέλο της Ελληνικής οικονομίας δεν θα μπορέσει να μπει σε τροχιά ανάπτυξης, όσα κεφάλαια, ενισχύσεις, επιχορηγήσεις και στηρίξεις και να διατεθούν.  

Έπρεπε να φτάσουμε στο 2020 και στη κρίση από τον covid-19, για να ξαναδιαβάσουμε ότι:

1. Πρέπει να μειωθεί το φορολογικό βάρος στη μισθωτή εργασία.

2. Πρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους και του μεταφορικού κόστους.

3. Πρέπει να εφαρμοστεί το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, στον δεύτερο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης.

4. Πρέπει να προωθηθεί η ανάπτυξη των υποδομών.

5. Πρέπει να μεταφερθούν οι πόροι από την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας στους δήμους.

6. Πρέπει να δημιουργηθούν, εξειδικευμένα δικαστήρια για υποθέσεις οικονομικού, τεχνολογικού και ψηφιακού ενδιαφέροντος, ώστε να λαμβάνονται ταχείες αποφάσεις.

7. Πρέπει να υπάρξει αναμόρφωση όλου του εκπαιδευτικού συστήματος, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στα πανεπιστήμια και της επιμόρφωσης και κατάρτισης των εργαζομένων και των ανέργων.

8. Πρέπει ολοκληρωθεί η ψηφιακή μεταρρύθμιση σε όλη τη δημόσια διοίκηση, στο ασφαλιστικό σύστημα και στο σύστημα υγείας.

9. Πρέπει να εκσυγχρονιστεί η χρηματοπιστωτική εποπτεία και να ισχυροποιηθεί το πλαίσιο προστασίας των επενδυτών.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να επικοινωνήσει αυτές τις προτάσεις ως τις κατευθυντήριες γραμμές, που θα πρέπει να υιοθετηθούν, έτσι ώστε να έχουμε έστω και κάποιες οριακές πιθανότητες επιτυχίας, ως προς την χρήση των Ευρωπαϊκών πόρων. Διότι το πακέτο Next Generation EU, δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσει ούτε μια από αυτές τις μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο, στην υγεία, στην απονομή δικαιοσύνης και στις αγορές προϊόντων. Θα χρηματοδοτήσει όμως, την πράσινη οικονομία, την ψηφιακή μετάβαση και τη στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, που μπορούν να προωθηθούν, μόνο αν έχουν προηγηθεί οι προαναφερθείσες μεταρρυθμίσεις.

Και επειδή διαβάζουμε ότι δήθεν οι Ευρωπαϊκοί μηχανισμοί θα χρηματοδοτήσουν τις μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε ξανά και για τα καλά. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα προσφέρει χείρα βοηθείας στην Ελλάδα, για να ανακαλύψει τον τροχό και να κάνει όσα όφειλε να κάνει εδώ και 30 χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και το πακέτο του Next Generation EU, θα χρηματοδοτήσει πολύ συγκεκριμένες δράσεις και θα στηρίξει τον ιδιωτικό τομέα που λόγω covid-19, περνά σε ένα οριακό και πιθανώς μη βιώσιμο επίπεδο.

Είναι εξίσου σημαντικό το γεγονός. ότι και από επίσημα χείλη ακούγεται πλέον, αυτό που υποστηρίζουμε όλοι εμείς, που χαρακτηριζόμαστε ως ανάλγητοι. Ότι δηλαδή, ένας ικανός αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων επιβιώνουν χάρη στα κρατικά δεκανίκια και σε αθέμιτες πρακτικές. Και ότι στο νέο περιβάλλον, που ξημερώνει από το 2021 και συνοδεύεται από τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, που κυμαίνονται από τα 32-50 δισ. ευρώ, το νέο αναπτυξιακό μοντέλο δεν θα μπορεί και δεν θα πρέπει να φιλοξενεί τέτοιου είδους επιχειρήσεις και πρακτικές. 

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, η επιτροπή Πισσαρίδη θα εξειδικεύσει την εισήγηση της και θα σχεδιάσει τις πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τη  στροφή στη μεταποίηση, στις δυναμικές εξαγωγές, στη καινοτομία, στη ψηφιακή τεχνολογία, τα φάρμακα, κλπ. Και όλα αυτά, με άξονα την δημιουργία του μέγιστου δυνατού ανταγωνισμού και την παρεμπόδιση των πάσης φύσεως κρατικοδίαιτων ολιγοπωλίων.

Το πόρισμα της Επιτροπής Πισσαρίδη, αποτελεί σήμερα ένα άριστο υλικό για τον επικοινωνιακό βομβαρδισμό των πολιτών από την κυβέρνηση, με άξονα το “τι πρέπει να αλλάξει” για να μην χάσουμε και αυτήν την τελευταία ευκαιρία ανάταξης της χώρας μας. Οι πολίτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν την κρισιμότητα αυτής της τελευταίας ευκαιρίας. Όμως η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να σταθεί μόνο στην επικοινωνία. Τα πορίσματα, απαιτούν σχεδιασμό και δράση. Και εκεί θα κριθεί η επιτυχία της κυβέρνησης. Στην υλοποίηση. Διότι η υλοποίηση βασίζεται στην βούληση και στις δυνατότητες του πολιτικού προσωπικού και του κρατικού μηχανισμού.