Στρεβλό επιχειρηματικό περιβάλλον

Πέμπτη 01 Νοεμβρίου 2018, 00:02
-A +A
Στρεβλό επιχειρηματικό περιβάλλον

Του Δημήτρη Σκάλκου*

Η Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας Doing Business 2019 που δημοσιεύτηκε πρόσφατα επιβεβαίωσε την πλήρη στασιμότητα που κυριαρχεί σε κάθε της οικονομικής πολιτικής στη χώρα μας. Η Ελλάδα υποχωρεί πέντε θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη (στην 72η θέση ανάμεσα σε εκατόν ενενήντα κράτη) συνεχίζοντας την καθοδική πορεία της καθώς στην αντίστοιχη περυσινή Έκθεση είχε επίσης καταγραφεί υποχώρηση έξι θέσεων. Οι κυριότερες υστερήσεις καταγράφονται στις διαδικασίες μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας (153η θέση!), τη δικαστική επίλυση των οικονομικών διαφορών (132η θέση), την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

Είχε προηγηθεί την προηγούμενη εβδομάδα η ετήσια Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας, με την υποχώρηση της ελληνικής οικονομίας κατά τέσσερις θέσεις στο σχετικό πίνακα (57η θέση ανάμεσα σε 140 κράτη). Στην έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το 2018, τα κύρια θεσμικά εμπόδια αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ανεπαρκή πιστωτική επέκταση, τις στρεβλώσεις στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, την αυξημένη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση στην εργασία και τις αναποτελεσματικές ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Οι επισημάνσεις των εκθέσεων των δύο διεθνών οργανισμών μας βοηθούν να εξηγήσουμε τις εξαιρετικά αναιμικές επιδόσεις της οικονομίας στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων αλλά και συνολικά τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Στις παραπάνω διαρθρωτικές και θεσμικές υστερήσεις της ελληνικής οικονομίας πρέπει δυστυχώς να προστεθεί η φανερή έλλειψη εμπιστοσύνης των αγορών, των επενδυτών και των καταναλωτών στην ελληνική οικονομία, συνέπεια της αναξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η μεταρρυθμιστική ατολμία, η έλλειψη επενδυτικής στρατηγικής και η καχυποψία της κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς της ανοιχτής αγοράς, επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα και στενεύουν τον ορίζοντα των επιχειρηματικών προσδοκιών.

Η ζητούμενη ανάταξη της εθνικής οικονομίας προϋποθέτει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου που θα αντιμετωπίζει τα κύρια εμπόδια της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας: τις χαμηλές αποδόσεις των ιδιωτικών επενδύσεων, κύρια λόγω της υψηλής φορολογίας, το υψηλό κόστος χρηματοδότησης της οικονομίας και την ανεπαρκής ζήτηση καινοτομίας λόγω του στρεβλού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Και βέβαια είναι αναγκαία μία κυβέρνηση που θα ενστερνιστεί, θα υποστηρίξει και θα προωθήσει αποτελεσματικά το πλέγμα των μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν την αναπτυξιακή στρατηγική. Δηλαδή, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που γίνεται σήμερα.

*Ο Δημήτρης Σκάλκος είναι σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας σε ζητήματα οικονομικών της ανάπτυξης.

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα