7ος χρόνος, ημέρα 2148η
Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021

Πώς θα επηρεάσει το ψηφιακό ευρώ τους πολίτες - Ερωτήσεις και απαντήσεις

Στην εξειδικευμένη οικονομική και χρηματιστηριακή αρθρογραφία της ομόσταυλης ιστοσελίδας liberalmarkets, γίνεται τακτική αναφορά στις εξελίξεις των ψηφιακών νομισμάτων, αλλά και των κινήσεων των κεντρικών τραπεζών στην κατεύθυνση της έκδοσης των δικών τους κεντρικών ψηφιακών νομισμάτων. Σήμερα, μέσω απλών ερωτήσεων και απαντήσεων, θα ανακαλύψουμε τον τρόπο με τον οποίο το ψηφιακό ευρώ, θα επηρεάσει τους πολίτες.

H υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ, γνωστού και ως CBDC (Central Bank Digital Currency), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει 6 διαφορετικούς στόχους, όπως είχαμε περιγράψει και στο άρθρο: «Η ώρα της αλήθειας για το ψηφιακό ευρώ - Θα είναι το CBDC ένα ακόμα κρυπτονόμισμα;».

Ο πρώτος στόχος είναι η συμπληρωματικότητα στη χρήση μετρητών και καταθέσεων.

Ο δεύτερος, είναι η δημιουργία συνεργειών με το οικοσύστημα των ψηφιακών συναλλαγών που επεκτείνεται με εκθετικούς ρυθμούς, αφού είναι εύκολες, γρήγορες και φθηνές.

Ο τρίτος, είναι η υποστήριξη της ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής οικονομίας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της επιχειρηματικότητας.

Ο τέταρτος, είναι η διαφύλαξη της άμεσης πρόσβασης στα χρήματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο πέμπτος στόχος, είναι η αποφυγή του κινδύνου και του ρίσκου από τη χρήση μη αδειοδοτημένων, μη ρυθμισμένων και μη εποπτευομένων συστημάτων πληρωμών.

Και ο έκτος στόχος, είναι η αντιμετώπιση της κυριαρχίας άλλων ψηφιακών νομισμάτων που θα εκδοθούν από υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες.

Οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και των λοιπών κεντρικών τραπεζών είναι προφανείς. Ανάμεσα σε άλλες, είναι και η αντιμετώπιση της εκτεταμένης χρήσης κρυπτονομισμάτων και μεθόδων ψηφιακών συναλλαγών, που εγκυμονούν συστημικούς κινδύνους. Τόσο οι κεντρικές τράπεζες, όσο και οι κυβερνήσεις, δεν θέλουν να απωλέσουν τον έλεγχο των νομισμάτων και τον σχεδιασμό των νομισματικών πολιτικών.

Τι σημαίνει όμως για τους πολίτες, η υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ;

Θα υπάρξει κατάργηση των μετρητών;

Θα υπάρξουν για πάντα μηδενικά επιτόκια στα ψηφιακά νομίσματα;

Θα υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση ανάμεσα στα «φυσικά» ευρώ και στα ψηφιακά ευρώ;

Θα αποτελούν τα ψηφιακά ευρώ, μια εναλλακτική μορφή επενδυτικής τοποθέτησης;

Θα υπάρχει ψηφιακή ονομαστικοποίηση όλων των συναλλαγών σε ψηφιακό ευρώ;

Ποιο θα είναι το κόστος της χρήσης ψηφιακών ευρώ, στις συναλλαγές;

Παρ’ όλο που όλα τα ερωτήματα, οι διεργασίες και οι διαδικασίες θα επιλυθούν μέχρι το Q2 του 2023 και η τελική «έκδοση» και «κυκλοφορία» του CBDC αναμένεται να γίνει το Q2 του 2026, υπάρχουν ήδη απτά σημάδια για το πλαίσιο λειτουργίας του ψηφιακού ευρώ.

Δεν θα υπάρξει κατάργηση των μετρητών.

Τα φυσικά και ψηφιακά ευρώ θα κινούνται «εν παραλλήλω», στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα ψηφιακά ευρώ θα χρησιμοποιούνται αυστηρά μόνο για συναλλαγές και όχι σαν αποταμιευτικό νόμισμα.

Το ψηφιακό ευρώ, ασφαλώς και δεν θα έχει μηδενικό επιτόκιο. Δεν θα αποτελεί εργαλείο άσκησης νομισματικής πολιτικής. Θα ακολουθεί με μικρές αποκλίσεις τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων σε «φυσικά» ευρώ.

Τα ψηφιακά ευρώ θα χρησιμοποιούνται μόνο για ψηφιακές συναλλαγές και εκκαθαρίσεις εμπορικών συναλλαγών, που θα προσφέρουν στους καταναλωτές ταχύτητα και μηδενικό κόστος.

Το ψηφιακό ευρώ δεν θα αποτελεί σύμφωνα με την ΕΚΤ επενδυτικό μέσο. Τα πλεονεκτήματα που θα διαθέτει, λόγω της «ειδικής μεταχείρισης» στη χρήση του στις ψηφιακές συναλλαγές, θα το κάνουν ασφαλώς περιζήτητο. Και η συγκέντρωση ψηφιακών ευρώ, θα προσέφερε σημαντική δύναμη σε όποιον θα την επιχειρούσε. Η σκέψη της ΕΚΤ, είναι να υπάρχει ένα όριο στον αριθμό των ψηφιακών ευρώ, που μπορεί να έχει στη διάθεση του ο κάθε πολίτης. Αυτό από τη φύση του βέβαια, είναι προβληματικό. Τι θα κάνει μια επιχείρηση ή ένας καταναλωτής αν υπερβεί το ύψος του ορίου που θα έχει τεθεί; Και τι θα γίνει αν κάποιος αρχίσει να «στοκάρει» ψηφιακά ευρώ; Είναι σίγουρο ότι οι απαντήσεις θα δοθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Ανωνυμία υπάρχει μόνο στη διακίνηση χρήματος, μέσω συναλλαγών που πραγματοποιούνται με μετρητά και δεν περνούν μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Επομένως, οι ψηφιακές συναλλαγές θα είναι ανιχνεύσιμες λόγω της ψηφιακής υφής τους, όπως γίνεται σήμερα με τις τραπεζικές συναλλαγές.

Δεν θα υπάρχει για τους καταναλωτές και τους χρήστες ψηφιακών νομισμάτων, επιβάρυνση στις συναλλαγές τους. Ίσα – ίσα, που θα αποφεύγουν τα σημερινά κόστη των τραπεζικών συναλλαγών, τόσο σε προμήθειες, όσο και σε χρόνο. Η ΕΚΤ δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται να αποκομίσει κέρδη από τις συναλλαγές που θα γίνονται σε CBDC.

O στόχος της ΕΚΤ είναι να παράσχει στους πολίτες μια εύχρηστη και ασφαλή ψηφιακή εναλλακτική, που θα ανταποκρίνεται στις επιταγές του παγκόσμιου ψηφιακού μετασχηματισμού. Σε αντίθεση με το υπόλοιπο οικοσύστημα των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, των εξωτραπεζικών συναλλαγών και των εφαρμογών fintech, που επιζητούν την κερδοφορία, η EΚΤ θα παρέχει τις υπηρεσίες υποστήριξης του CBDC δωρεάν.

Για όποιον αναγνώστη ενδιαφέρεται, να αποκτήσει μια ευρύτερη γνώση για τις αλλαγές από την υιοθέτηση των ψηφιακών νομισμάτων και των ψηφιακών μη τραπεζικών υπηρεσιών, υπάρχουν τα ακόλουθα άρθρα:

Crypto Wars – «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται»

Απειλούν οι ψηφιακές αλλαγές το εγχώριο τραπεζικό σύστημα;