Οι νυχτερίδες κρύβουν το μυστικό της ανοσίας στους κορονοϊούς;

Οι νυχτερίδες κρύβουν το μυστικό της ανοσίας στους κορονοϊούς;

Μερικά είδη νυχτερίδας είναι φορείς διαφόρων κορονοϊών, όμως σπανίως νοσούν.

Οι επιστήμονες προσπαθούν να καταλάβουν γιατί συμβαίνει αυτό, και μια νέα μελέτη με επικεφαλής τη Liliana Dávalos, PhD, στο Τμήμα Οικολογίας και Εξέλιξης στο Πανεπιστήμιο Stony Brook θα διερευνήσει πώς οι κορονοϊοί μπαίνουν στα κύτταρα των νυχτερίδων μέσω της ρινικής οδού, αλλά και να εξηγήσει γιατί οι νυχτερίδες δεν εμφανίζουν συμπτώματα από την προσβολή τους. Η έρευνα θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (NSF) με επιχορήγηση ενός έτους, ξεκινώντας από την 1η Ιουλίου.

Συνήθως, οι μελέτες σε νυχτερίδες επικεντρώνονται στο ανοσοποιητικό τους σύστημα. Όμως η συγκεκριμένη μελέτη θα επικεντρωθεί στα κύτταρα που παράγουν τη βλέννα στην ρινική κοιλότητα. Τα κύτταρα αυτά έχουν ανοσοποιητικές και φλεγμονώδεις λειτουργίες. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι πρέπει να υπάρχει διαφορά στον τρόπο με τον οποίο οι κορονοϊοί επιτίθενται σε αυτά τα κύτταρα των νυχτερίδων έναντι των αντίστοιχων κυττάρων των ανθρώπων.

Η Λιλιάνα Ντάβαλος, αναφερόμενη στην έναρξη της μελέτης της, σημείωσε πως "έχουμε πολλά να μάθουμε για τα κύτταρα που δέχονται επίθεση από τους ιούς κατά την είσοδό τους στον ξενιστή τους. Λόγω των οξέων αναπνευστικών συμπτωμάτων και της περίεργης απώλειας της αίσθησης της όσφρησης σε ασθενείς με COVID-19, υπάρχει μια ένδειξη ότι τα κύτταρα της ρινικής οδού πλήττονται πρώτα.

Υποψιαζόμαστε ότι οι υποδοχείς που χρησιμοποιούν οι κορονοϊοί για να εισέλθουν στα κύτταρα κατανέμονται διαφορετικά στα νυχτερίδες οι οποίες, για πολλές γενιές, αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία των ιών αυτών".

Για να εξακριβώσουν την υπόθεσή τους και να συγκρίνουν τις διαφορές μεταξύ νυχτερίδων και ανθρώπων και για να κατανοήσουν πώς τροποποιείται το επιθήλιο των δύο ειδών (ανθρώπων και νυχτερίδων), οι ερευνητές θα συγκρίνουν πρωτεΐνες, DNA και ιστούς νυχτερίδων, με τα αντίστοιχα των ανθρώπων και των ποντικιών.

Η εργασία θα αναδείξει το ρόλο των κυττάρων που παράγουν τη βλέννη, τα οποία έχουν ανοσοποιητικές και φλεγμονώδεις λειτουργίες, ως κρίσιμο για τη μόλυνση και την αντίσταση σε ιογενή προσβολή. Θα χρησιμοποιηθούν δείγματα ιστού νυχτερίδας από το εργαστήριο της Dávalos, καθώς και δημοσιευμένα δεδομένα από δείγματα ρινικών ιστών ανθρώπων και ποντικών.

Τα ευρήματα από την έρευνα θα επιτρέψουν επίσης στις υπηρεσίες υγείας σε όλο τον κόσμο να ερευνήσουν καλύτερα τους πληθυσμούς των νυχτερίδων και ενδεχομένως να βοηθήσουν στην πρόληψη περαιτέρω πανδημιών παρόμοιων με την COVID-19.