Νέα εταιρεία σε Ελλάδα ή Ρουμανία: Φορολογικό & ασφαλιστικό Crash Test

Νέα εταιρεία σε Ελλάδα ή Ρουμανία: Φορολογικό & ασφαλιστικό Crash Test

Του Ηλία Παπαγεωργιάδη*

- «Λοιπόν... θα την κάνω την εταιρία στη Ρουμανία. Να στήσουμε λίγο τον προϋπολογισμό;»
- «Με χαρά...»
- «Το κόστος των υπαλλήλων...»
- «Αναλόγως με τις ειδικότητες, θα δούμε τους μισθούς. Βάλε μισθούς ελληνικούς, για το Βουκουρέστι μιλάμε. Προσέθεσε και περίπου 72% για ασφάλειες κλπ...»
- «Τι ασφάλειες; Εγώ στην Ελλάδα...»
- «Άσε την Ελλάδα. Στη Ρουμανία θα βρεις μπελά, αν τους έχεις στη μαύρη. Τουλάχιστον βάλτους με μπλοκάκι».
- «Για λογιστικά βάζω 50 ευρώ. Τόσα πληρώνω και στην Ελλάδα. Άλλωστε δεν θα κόβω τιμολόγια σε όλα τα έσοδα...»
- «Τσιγάρα καπνίζεις;»
- «Γιατί ρωτάς;»
- «Για να ξέρω τι θα σου φέρω στη φυλακή, όταν σε μαζέψουν...»
- «Κανένα τιμολόγιο «όμορφο» παίζει να βάλουμε μέσα; Να πέσουν τα κέρδη...»
- «Γιατί, καλέ μου άνθρωπε;»
- «Μα στην Ελλάδα...»
- «Με 3% επί του τζίρου, που γίνεται 1% αν έχεις 2 υπαλλήλους, τι να το κάνεις το παράξενο το τιμολόγιο;»
- «Αν έχετε εκεί τόσο στενό κορσέ, γιατί να έρθω στη Ρουμανία;»
- «Αν δεν σου αρέσει το ξεκάθαρο φορολογικό περιβάλλον και η χαμηλή φορολογία, να μην έρθεις. Για «μαγκιές» και «ταρζανιές» δεν προσφέρεται η χώρα».

Μία νέα εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα...

 • Με το «καλημέρα», θα πρέπει να γίνει εγγραφή στον ΟΑΕΕ για τους μετόχους, εκτός και αν μιλάμε για ΙΚΕ, όπου πρέπει να εγγραφεί μόνος ένας εξ' αυτών.
 • Το μηνιαίο κόστος ξεκινά από τα περίπου 200 ευρώ / μήνα, ή συνδέεται με τα κέρδη της εταιρείας.

Μία νέα εταιρεία ιδρύθηκε στη Ρουμανία...

 • Η εταιρεία στη Ρουμανία ιδρύεται με 2 υπογραφές και διαδικασία κάποιων ωρών για τον ενδιαφερόμενο. Σε 3 - 5 εργάσιμες είναι έτοιμη.
 • Δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής των μετόχων σε ασφαλιστικό οργανισμό, εκτός και αν επιθυμούν να προσληφθούν στην εταιρεία.
 • Μηνιαίο κόστος: 0

Μία εταιρεία στην Ελλάδα αρχίζει να έχει τζίρο...

 • Στην Ελλάδα, ο επιχειρηματίας θα έχει να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς των capital controls και να λάβει τα μέτρα του, γιατί πολλές φορές και με 0 εισόδημα έχει να πληρώσει τεκμαρτούς φόρους (που συχνά ανέρχονται σε εκατοντάδες ή χιλιάδες ευρώ).
 • Μετά από 5 χρόνια, έρχεται και η υποχρέωση για εισφορά αλληλεγγύης κλπ...

Μία εταιρεία στη Ρουμανία αρχίζει να έχει τζίρο...

 • Στη Ρουμανία το τραπεζικό σύστημα είναι υγιές (ακόμη και οι ελληνικές τράπεζες στη χώρα).
 • Αν το εισόδημα της εταιρείας είναι 0, μηδενικές θα είναι και οι υποχρεώσεις της προς το κράτος, ασφαλιστικούς φορείς κλπ.
 • Η έννοια των πάσης φύσεως εκτάκτων εισφορών είναι άγνωστη (όχι γιατί οι Ρουμάνοι δεν είναι... «αλληλέγγυοι», αλλά επειδή τέτοιου είδους φορολογικές συμπεριφορές κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό).

Μία εταιρεία στη Ελλάδα θέλει να έχει δικαίωμα είσπραξης και συμψηφισμού ΦΠΑ

 • Γίνεται αυτόματα και είναι υποχρεωτικό για όλους.
 • Ο ΦΠΑ είναι 24%.

Μία εταιρεία στη Ρουμανία θέλει να έχει δικαίωμα είσπραξης και συμψηφισμού ΦΠΑ

 • Με τζίρο ως 60.000 ευρώ, μπορεί ο επιχειρηματίας να επιλέξει να μην έχει δικαίωμα είσπραξης ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι αν πληρώνει δαπάνες με ΦΠΑ, δεν εκπίπτει το ποσό. Όμως από την άλλη, όταν χρεώνει υπηρεσίες, δεν χρεώνει ΦΠΑ και είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός από μία μεγάλη εταιρεία.
 • Με τζίρο άνω των 60.000 ευρώ, η εταιρία περνάει αυτόματα σε καθεστώς ΦΠΑ.
 • Αν κάποιος θέλει ΦΠΑ από την αρχή, πρέπει να ακολουθήσει ειδική διαδικασία, αιτήσεις, έλεγχο της Εφορίας, διαπίστωση πραγματικής έδρας κλπ.
 • Ο ΦΠΑ είναι 9% στον Τουρισμό, τα Τρόφιμα και τη Γεωργία και 20% για την υπόλοιπη οικονομία.
 • Για να πάρει κάποιος κωδικό VIES και να τιμολογεί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ΦΠΑ, απαιτείται μία πιο εύκολη διαδικασία.

Μία εταιρεία στην Ελλάδα έχει κέρδη...

 • Πολλές από τις δαπάνες δεν αναγνωρίζονται / εκπίπτουν, άρα ο φόρος αυξάνεται περαιτέρω.
 • Το 29% των κερδών θα πληρωθεί ως φόρος.
 • Με κέρδη άνω των 50.000 ευρώ (= έγκλημα), ο φόρος αυξάνεται στο 33%.
 • Επί του ποσού αυτού θα πληρωθεί προκαταβολή 100%.
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται περίπου στο 27% των κερδών.
 • Διάφορες έκτακτες εισφορές και λοιποί φόροι ανέρχονται σε 4 - 10% των κερδών.
 • Ο φόρος αποδίδεται μία φορά τον χρόνο, πολλούς μήνες μετά το κλείσιμο της φορολογικής χρονιάς.

Μία εταιρεία στη Ρουμανία έχει κέρδη...

 • Και στη Ρουμανία υπάρχουν δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, όμως σε γενικές γραμμές η κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική.
 • Αν η εταιρεία είχε τζίρο ως 100.000 ευρώ, πληρώνει 3% επί του τζίρου και εξοφλεί ολοσχερώς κάθε της φορολογική υποχρέωση. Αν έχει προσλάβει έναν υπάλληλο, θα πληρώσει 2% επί του τζίρου, ενώ με δύο υπαλλήλους πληρώνει 1% επί του τζίρου (σε αυτήν την περίπτωση, τα τιμολόγια δεν έχουν καμία σημασία, ο φόρος καταβάλλεται επί των εσόδων).
 • Με τζίρο άνω των 100.000 ευρώ, πληρώνει φόρο 16% επί των κερδών.
 • Η «προκαταβολή φόρου» είναι άγνωστη έννοια στη Ρουμανία (παρά μόνο για ελάχιστες ΑΕ, με μεγάλους τζίρους, συνήθως πετρελαϊκές κλπ).
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν συνδέονται με τα κέρδη της εταιρείας (αυτό συμβαίνει μόνο με τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα «μπλοκάκια», σε ποσοστά υποπολλαπλάσια των ελληνικών)
 • Δεν υπάρχουν άλλοι φόροι ή έκτακτες εισφορές.
 • Ο φόρος αποδίδεται ως 25 ημέρες μετά την παρέλευση κάθε τριμήνου. Στις 25 Οκτωβρίου θα πρέπει να πληρωθεί ο φόρος για το τρίμηνο Ιούλιος - Σεπτέμβριος κλπ. Αν το ένα τρίμηνο υπάρχουν ζημίες και το άλλο κέρδη, αυτά συμψηφίζονται και πληρώνεται η διαφορά (αν το πρώτο τρίμηνο υπάρχουν ζημίες 10.000 και το δεύτερο τρίμηνο κέρδη 15.000, τότε σε 25 ημέρες πρέπει να πληρωθεί 16% επί των 15.000 - 10.000 = 5.000 ευρώ κερδών = 800 ευρώ).
 • Το μέρισμα φορολογείται με 5%.

Φορολογική σταθερότητα και προβλεψιμότητα στην Ελλάδα...

Τα λόγια είναι περιττά.

Φορολογική σταθερότητα και προβλεψιμότητα στη Ρουμανία...

 • Ο φόρος 16% επί των κερδών εισήχθη τον Ιανουάριο του 2005 και παραμένει ο ίδιος μέχρι σήμερα.
 • Έκτακτη εισφορά επιβλήθηκε μία φορά, το 2010 (με υποπολλαπλάσια νούμερα των ελληνικών). Το μέτρο απέτυχε και δεν εφαρμόσθηκε ξανά. Θεωρείται υπεύθυνο για την καθυστέρηση εξόδου της χώρας από την ύφεση κατά 1 - 2 τρίμηνα.
 • Η προκαταβολή φόρου δεν τέθηκε ποτέ ως θέμα.
 • Ο ΦΠΑ ήταν σταθερά στο 19% ως το 2010. Τότε αυξήθηκε στο 24%, όπου παρέμεινε ως το 2015. Το 2015 μειώθηκε στο 9% σε τρόφιμα, Γεωργία και Τουρισμό. Το 2016 μειώθηκε στο 20% για όλη την υπόλοιπη οικονομία.
 • Ο φόρος μερίσματος ήταν σταθερά στο 16% από τον Ιανουάριο του 2005. Μειώθηκε το 2016 στο 5%.

Χαμηλοί φόροι + απηνής δίωξη της φοροδιαφυγής = ανάπτυξη + αυξημένα έσοδα του κράτους

Η παραπάνω σύγκριση επιτρέπει στον καθένα να σχηματίσει μία ξεκάθαρη γνώμη για το τι ισχύει στη Ρουμανία (στην Ελλάδα λογικά ξέρει) και να λάβει τις αποφάσεις του. Αυτό όμως που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι η πολύ χαμηλή φορολογία συνδυάστηκε με ένα πρωτοφανές κυνήγι κατά της φοροδιαφυγής. Το αποτέλεσμα ήταν πως τα έσοδα του κράτους αυξήθηκαν πολύ, το ίδιο και το ΑΕΠ της χώρας και πλέον έφτασαν την Ελλάδα. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η μείωση του ΦΠΑ από το 24% ως το 20% και από το 24% στο 9% μείωσε τα έσοδα ΦΠΑ κατά 7% (!), ενώ το 2017 το ποσό θα φτάσει το αντίστοιχο του 2015 (προ των μειώσεων).

Φορολογικός παράδεισος; Όχι η Ρουμανία

Είναι η Ρουμανία φορολογικός παράδεισος; Το αντίθετο. Είναι η Ρουμανία μία χώρα οι εταιρείες της οποίας θεωρούνται ύποπτες εκ προοιμίου; Όχι. Ο λόγος είναι ότι αν κάποιος στη Ρουμανία δεν πληρώσει αυτούς του πολύ χαμηλούς φόρους, εντός λίγων μηνών θα βρεθεί με φάκελο στη Δικαιοσύνη, πιθανή σύλληψη και προφυλάκιση, χωρίς κανείς να τον λυπηθεί. Για αυτό και η χώρα προσφέρεται για όσους θέλουν να κάνουν καθαρές δουλειές, με χαμηλούς φόρους. Όχι για τους «έξυπνους», οι οποίοι λέγεται ότι επιλέγουν άλλες χώρες.

Είναι όλα τέλεια στη Ρουμανία; Σε καμία περίπτωση. Απλά τα πράγματα μπαίνουν σιγά σιγά σε μία τάξη και σειρά, βελτιώνοντας τις ζωές των κατοίκων της και επιτρέποντας σε ξένους επενδυτές να τοποθετηθούν νόμιμα, ξεκάθαρα και με ασφάλεια. Γιατί από τους χαμηλούς και σταθερούς φόρους, όλοι κερδίζουν.

Υ.Γ.: Ο υπογράφων δεν είναι ειδικός του ελληνικού φορολογικού συστήματος. Αν υπάρχει κάποιο μικρό λάθος στα ποσοστά, αυτό δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα.

Από 13 ως 15 Σεπτεμβρίου ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης θα είναι στην Αθήνα για 30 συναντήσεις, με ενδιαφερόμενους για ίδρυση εταιρείας στη Ρουμανία ή άλλες επενδύσεις. Για να κλείσετε ραντεβού: [email protected] ή 6979 339400.

* Ο κ. Ηλίας Π. Παπαγεωργιάδης είναι διευθύνων σύμβουλος της MORE στη Ρουμανία, Πρόεδρος του Ρουμανικού Συνδέσμου Βιομάζας και Βιοαερίου (ARBIO), εκλεγμένο μέλος του δ.σ. του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομάζας (AEBIOM) και Αντιπρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας ProAgro (Ρουμανική ΠΑΣΕΓΕΣ).