7ος χρόνος, ημέρα 2181η
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021

Moody's στο Liberal: Ποιες είναι οι προκλήσεις για μόνιμη ανάπτυξη της Ελλάδας

Moody's στο Liberal: Ποιες είναι οι προκλήσεις για μόνιμη ανάπτυξη της Ελλάδας
Shutterstock

Ανάπτυξη του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας 3,6% το 2021 και 5,7% το 2022. Η κυβέρνηση προωθεί μεταρρυθμίσεις που έχουν ως στόχο την αύξηση των επενδύσεων. Οι τράπεζες βελτίωσαν την ποιότητα των περιουσιακών τους στοιχείων. Ωστόσο για να καταγραφεί σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τέτοιες είναι το χαμηλό ποσοστό αποταμιεύσεων, το δημογραφικό και το επενδυτικό κενό. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της συνέντευξης που παραχώρησε στο Liberal Markets ο Colin Ellis, Chief Credit Officer & Head of UK της Moody’s.

Το ανώτατο στέλεχος του αμερικάνικου οίκου αξιολόγησης, αναφέρει τις συνθήκες που θα οδηγήσουν την ελληνική οικονομία στην επενδυτική βαθμίδα, αναλύει τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι διοικήσεις των τραπεζών για να εξυγιάνουν τον ισολογισμό τους και αναφέρει τους στόχους που πρέπει να έχει η ελληνική κυβέρνηση για να καταγραφεί σταθερή, βιώσιμη και διαρκής ανάπτυξη.

Συνέντευξη στον Νικόλα Ταμπακόπουλο

Κύριε Ellis, παρατηρούμε αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας. Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το ύψος της ανάπτυξης;

Όπως πολλές χώρες, έτσι και η Ελλάδα δέχθηκε ισχυρό πλήγμα από την πανδημική κρίση, ωστόσο η οικονομία δραστηριότητα κάνει το «rebound». Αναμένουμε ανάπτυξη του ΑΕΠ 3,6% το 2021 (σσ: αφορά την τελευταία έκθεση της Moodys για Ελλάδα, του Μαίου 2021) και 5,7% το 2022.

Πότε θα μπορούσαμε να δούμε την ελληνική οικονομία να φτάνει την επενδυτική βαθμίδα και ποιοι παράγοντες θα οδηγούσαν σε αυτή;

Προς το παρόν, η αξιολόγηση μας για την Ελλάδα βρίσκεται στο Ba3, με σταθερές προοπτικές. Οι σταθερές προοπτικές υποδηλώνουν ότι οι κίνδυνοι γύρω από την αξιολόγηση είναι σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι για τους επόμενους 12-18 μήνες.

Η αξιολόγηση της Ελλάδας θα μπορούσε να κινηθεί ανοδικά εφόσον η περαιτέρω πρόοδος στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποφέρει απτά αποτελέσματα, δηλαδή ισχυρότερες επενδύσεις και ισχυρότερες μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης. Επίσης θετική για την αξιολόγηση θα είναι μια τυχόν ταχύτερη μείωση απ’ ότι αναμενόταν του δείκτη δημοσίου χρέους, καθώς επίσης η περαιτέρω εξυγίανση του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα.

Αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα, η Moody’s έχει αναβαθμίσει τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Τι πρέπει να κάνουν οι διοικήσεις τους προκειμένου να αναβαθμιστούν περαιτέρω;

Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ήρθαν κυρίως μετά τη βελτίωση τόσο στην ποιότητα των περιουσιακών τους στοιχείων, όσο και στην φερεγγυότητά τους, όσο και λόγω των προοπτικών τους για περαιτέρω ενίσχυση της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας τους. Οι πρόσφατες και επικείμενες εκδόσεις με βάση την ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) θα ενισχύσουν τα αποθέματα ασφαλείας που προστατεύουν τους καταθέτες. Το θετικό outlook της Moody’s αντικατοπτρίζει την προσδοκία μας, ότι οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να βελτιώνουν το πιστωτικό τους προφίλ, κυρίως αν συνεχίσουν να διατηρούν υγιή κεφάλαια και ρευστότητα και να εφαρμόζουν πλήρως τα σχέδια μετασχηματισμού τους και περαιτέρω μείωσης των προβληματικών δανείων.

Τέλος, σε ποιους τομείς πρέπει πλέον να εστιάσει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου η οικονομία να καταγράψει βιώσιμους και σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης; Ποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να εφαρμοστούν;

Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, εφαρμόζοντας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας. Υπάρχουν ωστόσο ακόμη κάποια σημαντικά εμπόδια για να επιτευχθεί σταθερή και ισχυρή ανάπτυξη, όπως τα χαμηλά ποσοστά αποταμιεύσεων, ο χαμηλός ρυθμός επενδύσεων, καθώς επίσης το σχετικά δυσμενές δημογραφικό προφίλ της χώρας.

Η κυβέρνηση έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει κάποιες από τις προκλήσεις που σχετίζονται με τα χαμηλά ποσοστά επενδύσεων, αλλά καταλύτης για να ενισχυθούν οι επενδύσεις και η μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη θα είναι η αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.