Με 1,2 δισ. ευρώ θα ψηφιοποιηθεί το «χαρτοβασίλειο» του Ελληνικού Δημοσίου

Με 1,2 δισ. ευρώ θα ψηφιοποιηθεί το «χαρτοβασίλειο» του Ελληνικού Δημοσίου

Τον 13ο άθλο του Ηρακλή, θα επιχειρήσει η κυβέρνηση και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. Με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης θα ψηφιοποιηθεί το χαρτοβασίλειο που έχει συγκεντρωθεί σε γραφεία και υπόγεια των υπουργείων και άλλων δομών της κρατικής μηχανής. Ως τέτοιες δομές θεωρούνται το Κτηματολόγιο, ο ΕΦΚΑ, τα Νοσοκομεία, οι Πολεοδομίες, τα δικαστήρια και τέλος τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά 1,2 δισ. ευρώ θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης για να ψηφιοποιηθεί το χαρτομάνι που έχει συσσωρευθεί στο Ελληνικό Δημόσιο.

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης «2.2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Κράτους» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και που στόχο έχει να φέρει το ελληνικό δημόσιο κοντά στον 21ο αιώνα, δίνοντας την δυνατότητα της ψηφιακής πρόσβασης και αξιοποίησης των πάσης φύσεως δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί όλες τις προηγούμενες δεκαετίες.

Τα διαθέσιμα κονδύλια είναι τεράστια. Αντιστοιχούν περίπου στο 1/5 του διαθέσιμων κονδυλίων του Ταμείο Ανάκαμψης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας (6 δισ. ευρώ) και περίπου στο 1/4 των κονδυλίων που θα διαχειριστεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (4,0 δις. ευρώ). Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το εθνικό πρόγραμμα ανάκαμψης θα περιλάβει τα εξής έργα ψηφιοποίησης εγγράφων:

- του ΕΦΚΑ, ύψους 300 εκατ. ευρώ

- του Κτηματολογίου και των υποθηκοφυλακείων, 200 εκατ. ευρώ

- των νοσοκομείων, 200 εκατ. ευρώ

- των δικαστηρίων, 200 εκατ. ευρώ

- των πολεοδομιών, 200 εκατ. ευρώ

- των Γενικών Αρχείων του Κράτους, 30 εκατ. ευρώ

- της Υπηρεσίας Ασύλου, 40 εκατ. ευρώ κ.ά.

Οι προαναφερόμενοι εκτιμώμενοι προϋπολογισμοί των έργων συμπεριλαμβάνουν και το ΦΠΑ. Επίσης, το μοντέλο υλοποίησης των έργων που έχει επιλεγεί, είναι μέσω προγραμματικών συμφωνιών. Οι προγραμματικές συμφωνίες θα συναφθούν με δύο ή περισσότερους ενδιαφερομένους και στους οποίους θα ανατίθενται στη συνέχεια τα επιμέρους έργα.

Το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτήσει δεκάδες άλλα μικρότερα έργα ψηφιοποιήσεων αρχείων και εγγράφων σε διάφορες άλλες δομές και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα. Τα έργα αυτά, αρχικά θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αλλά σιγά-σιγά θα γίνεται μετάπτωσή τους στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Προτεραιότητα ο ΕΦΚΑ

Πρώτης προτεραιότητας έργο ψηφιοποίησης αρχείων είναι ο ΕΦΚΑ. Παρόλο που τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που θέτει το Ταμείο Ανάκαμψης στην υλοποίηση των έργων, δεν έχει νόημα ένας τέτοιος χαρακτηρισμός, ωστόσο για τη κυβέρνηση αλλά και τον αρμόδιο υπουργό Γιάννη Βρούτση, αποτελεί θέμα πρεστίζ το γεγονός ότι ο ΕΦΚΑ καθυστερεί επί 12-18 μήνες στην έκδοση των συντάξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες η δεξαμενή που περιλαμβάνει τις εκκρεμείς 160.000 κύριων και (άνω των) 50.000 επικουρικών συντάξεων, παραμένει σχεδόν ατόφια εδώ και ένα χρόνο καθώς προστίθενται διαρκώς νέες αιτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως κάνει λόγο για 300.000 εκκρεμείς συνταξιοδοτικές υποθέσεις, όπως τις χαρακτηρίζει η ίδια.

Το δεύτερο έργο αφορά στην ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων του Κτηματολογίου και κυρίως στα  υποθηκοφυλακεία της χώρας. Το Κτηματολόγιο, ως πιο νέος οργανισμός, δεν έχει αρχεία σε έγχαρτη μορφή. Τα υποθηκοφυλακεία ωστόσο, τα οποία πρόσφατα περιήλθαν στον έλεγχο του Κτηματολογίου, είναι βασικοί φορείς έγχαρτων αρχείων τα οποία μπορεί να είναι και πολύ παλιά σε βάθος χρόνου.

Εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 37 εκατ. ακίνητα και περισσότερα από 50 εκατ. συμβόλαια. Αυτό σημαίνει ότι ο εκτιμώμενος όγκος σελίδων προς ψηφιοποίηση μπορεί να ξεπερνά το 1 δισ. σελίδες και να ανέρχεται σε 2 δισεκατομμύρια σελίδες. Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν αχρείαστο το έργο, δεδομένου ότι σε βάθος χρόνου οι οριστικές δηλώσεις στο Κτηματολόγιο δημιουργούν έννομα δικαιώματα ενώ αντίθετα τα έγχαρτα συμβόλαια στα υποθηκοφυλακεία χάνουν την νομική τους ισχύ. Πιθανώς να έχουν ιστορική αξία.

Ο τρίτος πόλος ψηφιοποίησης, είναι τα το υπουργείο Υγείας και τα νοσοκομεία. Στόχος εδώ είναι η δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς που θα περιλάβει την ψηφιοποίηση των εξετάσεων, ακτινογραφιών και φυσικά ιατρικών εκθέσεων κ.λπ. Πρόκειται για το πιο δύσκολο έργο ψηφιοποίησης, καθώς περιλαμβάνει πολυμορφικά αρχεία όπως π.χ. έγγραφα, εικόνες, βίντεο κ.λπ. Είναι άγνωστος ο αριθμός των εγγραφών, καθώς δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση του όγκου των αρχείων στα νοσοκομεία, αλλά και στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα κ.λπ. Αφετέρου κανείς δεν γνωρίζει πόσα αρχεία από αυτά διασώζονται μέχρι σήμερα και δεν έχουν καταστραφεί.

Ο τέταρτος πόλος είναι οι πολεοδομίες. Κι εδώ το έργο είναι σχετικά περίπλοκο, καθώς η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει σχέδια σε διάφορα μεγέθη εγγράφων. Το έργο εκτιμάται ότι θα αναλάβει ως αναθέτουσα αρχή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τέλος ο πέμπτος σημαντικός πόλος ψηφιοποιήσεων αφορούν στις αποφάσεις των δικαστηρίων και ο έκτος πόλος είναι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ).