Η προσπάθεια που ξεκίνησε πρέπει να ολοκληρωθεί

Η έναρξη της διαδικασίας της σύνδεσης παιδιών με υποψήφιους γονείς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχών και Υιοθεσιών που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με την παρουσία, μάλιστα, του πρωθυπουργού είναι το σημαντικότερο βήμα προόδου που έχει γίνει μέχρι σήμερα ώστε κάθε ορφανό παιδί να βρει τη δική του οικογένεια. Πρόκειται για την εφαρμογή, μετά από διορθώσεις, του νόμου που είχε ψηφιστεί το 2018. 

Η πρόοδος έχει ήδη χαρακτηριστεί από εμπλεκόμενους φορείς ως πολύ θετική.

Παρ’όλα αυτά όμως παραμένει εκκρεμές ένα ζήτημα που υπονομεύει την προσπάθεια της παρούσας κυβέρνησης και το επεσήμαναν με ανακοίνωσή τους τα Παιδικά Χωριά SOS. Για τα ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά δεν υπάρχει κανένα απολύτως νομικό πλαίσιο που να περιγράφει τους όρους λειτουργίας τους. 

Οι προτάσεις που έχουν καταθέσει τα Παιδικά Χωριά SOS είναι οι εξής και πρέπει να νομοθετηθούν άμεσα:

1. Θέσπιση ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου που να ορίζει προδιαγραφές λειτουργίας δομών παιδικής προστασίας και που να εγγυάται τη διασφάλιση των σωστών συνθηκών διαβίωσης και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών. 

Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει ακριβείς διαδικασίες και κανόνες καταγραφής, πιστοποίησης και εποπτείας των Ιδρυμάτων παιδικής προστασίας, με βάση προδιαγραφές που συνάδουν με τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις και τα διεθνώς αποδεκτά ποιοτικά standards φροντίδας. 

2. Στελέχωση των δομών του Δημοσίου με επαρκές και κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, για τη σωστή φροντίδα των παιδιών και για την προώθηση και εφαρμογή της Αναδοχής. 

3. Διεύρυνση των συνεργασιών του Δημοσίου με πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς, εξειδικευμένους στο αντικείμενο, ξεπερνώντας την αδυναμία επαρκούς και εξειδικευμένης στελέχωσης των δημόσιων φορέων Εποπτείας  που εμπλέκονται. 

Σημαντικοί τομείς της αναδοχής όπως το συνταίριασμα (matching) των υποψηφίων γονιών με τα παιδιά, η στήριξη και παρακολούθηση της νέας οικογένειας, αλλά και η εκπαίδευση γονέων και επαγγελματιών, πρέπει να υποστηριχθεί από επαγγελματίες ιδιωτικών και δημοσίων φορέων με έμπρακτη εμπειρία στο πεδίο της Αναδοχής.

4.  Διεπιστημονική προσέγγιση, όχι μόνο με κοινωνικούς λειτουργούς αλλά και με ψυχολόγους, της κοινωνικής έρευνας των υποψηφίων και της στήριξης και μεταπαρακολούθησης των αναδόχων και θετών γονέων και των παιδιών.

Δεδομένου ότι τα Παιδικά Χωριά SOS είναι ο ηγετικός φορέας προστασίας των παιδιών με επιστημονική τεχνογνωσία και

μακρόχρονη εμπειρία στην Αναδοχή, δεν βλέπουμε κάποιο λόγο η κυβέρνηση να μην υιοθετήσει τις προτάσεις τους και να προχωρήσει στην άμεση νομοθέτηση.

Ήταν πολύ σημαντικό να γίνει η αρχή όμως η πείρα μας από τη θεσμοθέτηση και της μικρότερης μεταρρύθμισης στη χώρα μας διδάσκει ότι κολλάει στην εφαρμογή.

Ωραία η ψηφιακή πλατφόρμα αλλά είναι προφανές ότι δεν αρκεί όταν τα ιδρύματα λειτουργούν χωρίς κανόνες. Κανονικά, η προηγούμενη κυβέρνηση πριν νομοθετήσει θα έπρεπε πρώτα να έχει ρυθμίσει τη λειτουργία των ιδρυμάτων. Όμως έστω και τώρα πρέπει να μπουν κανόνες σε αυτό τον υπερευαίσθητο τομέα για τον οποίο γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός προσωπικά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Η προσπάθεια που ξεκίνησε πρέπει να ολοκληρωθεί.