ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1995η
Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

Η επιτυχία του εθνικού επιχειρησιακού σχεδίου εμβολιασμών, μας κάνει υπερήφανους

Κάθε βράδυ είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο τα στοιχεία του εμβολιασμού για τον covid-19. Είναι μερικοί αριθμοί, που για κάποιους από εμάς ήδη συμβολίζουν τη σιγουριά, την ασφάλεια και την ελευθερία που κατακτήσαμε. Για κάποιους άλλους, συμβολίζουν την ελπίδα που έρχεται, την ελευθερία που πλησιάζει και τον μονόδρομο της επαναφοράς μας στην κανονική ζωή.

Και όλους, μας κυριεύει το αίσθημα της ευγνωμοσύνης, απέναντι στους ανθρώπους, που έκαναν πράξη αυτήν την συγκλονιστική προσπάθεια. Διότι πίσω από τους 950.000 εμβολιασμούς που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, κρύβονται κάποιες εκατοντάδες συμπολιτών μας που ξόδεψαν κάποιες χιλιάδες ανθρωποώρες, για να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα.

Το εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο εμβολιασμών, είναι ίσως μια από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες προκλήσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Και εκ του αποτελέσματος, αποδείχθηκε ότι ο κρατικός μηχανισμός και το σύστημα υγείας, όχι μόνο ανταποκρίθηκε με επάρκεια, αλλά έδωσε δείγματα γραφής για το πως με μέθοδο και σκληρή και υπεύθυνη δουλειά όλοι οι στόχοι είναι εφικτοί.

Το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών, αποτέλεσε το μεγαλύτερο operation plan, που σχεδιάστηκε ποτέ στη χώρα και ακολούθησε όλους τους κανόνες και τις διαδρομές των αντίστοιχων σχεδιασμών, που ακολουθεί ο ιδιωτικός τομέας. Και στηρίχθηκε πάνω σε ένα αποτελεσματικό οργανόγραμμα, που όμοιο του δεν έχει ξαναεμφανιστεί σε κυβερνητικό επίπεδο.

Οι Βασικές Αρχές, που συνθέτουν το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών, είναι:

Υγειονομική Ασφάλεια

Διασφάλιση καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχέδιου Εμβολιασμών της ορθής τήρησης των πρωτοκόλλων ασφαλείας και της συνεχούς εποπτείας της μετα-εμβολιαστικής δραστηριότητας.

Ηθική και Ακεραιότητα

Υλοποίηση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχέδιου Εμβολιασμών μέσα από ένα διαφανές πλαίσιο, βασισμένο στις αρχές της ισοτιμίας, που θα επιτυγχάνει τη δίκαιη πρόσβαση κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τις επικρατούσες κλινικές ενδείξεις, λόγω των ποσοτικών περιορισμών των διαθέσιμων σκευασμάτων.

Διαφάνεια

Παρουσίαση και ενημέρωση των Πολιτών για την εξέλιξη των κυβερνητικών δράσεων και των αποτελεσμάτων, μέσα από το πρίσμα της επιστημονικής και ιατρικής κοινότητας, για όλες τις πτυχές του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχέδιου Εμβολιασμών, οικοδομώντας την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης.

Χρηστή Διαχείριση

Εξασφάλιση της ορθής διαχείρισης των πόρων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και την ελαχιστοποίηση απωλειών ή καθυστερήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα από αστάθμητους παράγοντες, καθώς και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας των λοιπών υγειονομικών δομών.

Συντονισμός και Συνεργασία

Κεντρικός και διαρκής συντονισμός μεταξύ της Κυβέρνησης, των κρατικών φορέων, των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών, των συμβουλευτικών συνεργατών και προμηθευτών υγείας του ιδιωτικού τομέα, μέσα από ένα συνεργατικό και αλληλέγγυο πλαίσιο.

Εγρήγορση, Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα

Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων ως απόρροια της ευρείας κλίμακας και της πολυπλοκότητας της εκστρατείας εμβολιασμού. Άμεση ανταπόκριση στις συνθήκες αβεβαιότητας λόγω του ευμετάβλητου της κατάστασης σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τα ειδικά και σύνθετα χαρακτηριστικά των εμβολίων. Υλοποίηση προσαρμοστικών ενεργειών, που θα ανακύψουν μέσα από την πρακτική εφαρμογή κατά τη διακίνηση και χορήγηση των εμβολίων.

Μετά από την αποτύπωση των βασικών αρχών, έγινε ανάλυση όλων των μεταβλητών, των  υποθέσεων και των παραδοχών, που συνέθεταν αυτό το σύνθετο πρόβλημα. Διότι το σχέδιο κατανομής και διανομής των εμβολίων, εξαρτιόταν από τη διαθεσιμότητα των εμβολίων και τον ρυθμό παράδοσης τους στη χώρα μας.

Ακολούθησε το Σχέδιο προτεραιοποίησης εμβολιασμών των πληθυσμιακών ομάδων, ανά ιδιότητα και ηλικία, μέσα από συγκεκριμένες και στοχευμένες κατηγοριοποιήσεις.

Και φτάνει η στιγμή που το σχέδιο παύει να είναι σχέδιο και αρχίζει η υλοποίηση του οπότε οι γραμμές και τα τετραγωνάκια, οι πίνακες και τα powerpoints αποκτούν τη δυναμική της υλοποίησης. Και η υλοποίηση περνάει μέσα από τα ακόλουθα βήματα.

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Καταγραφή Διαδικασιών

Σχεδιασμός και καταγραφή των απαραίτητων διαδικασιών και υπο-διαδικασιών που συνθέτουν την εφοδιαστική αλυσίδα του Προγράμματος Εμβολιασμού COVID-19, από την παραλαβή των εμβολίων στα Κέντρα Αποθήκευσης έως και τη διενέργεια του εμβολιασμού. 

Ανθρώπινο Δυναμικό και Εκπαίδευση

Στελέχωση και συντονισμός των Κέντρων Εμβολιασμού με επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για τη διενέργεια των εμβολιασμών. Διενέργεια εκπαιδεύσεων όλων των εμπλεκόμενων μερών (Κέντρα Αποθήκευσης, Διανομείς, Υγειονομικό Προσωπικό στα Κέντρα Εμβολιασμού) βάσει των διαδικασιών, που θα έχουν σχεδιαστεί, καθώς και των σχετικών πρωτοκόλλων ασφαλείας και προδιαγραφών των παραγωγών εταιρειών των εμβολίων.

Δομή και Λειτουργία

Εκπόνηση σχεδίου και δράσεων για την ομαλή λειτουργία του Προγράμματος Εμβολιασμού όπως τον σχεδιασμό διαχείρισης της υλοποίησης και της επιχειρησιακής εκτέλεσης του συντονιστικού κέντρου, τη διαχείριση και συντήρηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τη παρακολούθηση και συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων.

Διαχείριση Εφοδιαστικής Λειτουργίας και Προμήθειες

Σχεδιασμός του μοντέλου διαχείρισης του αποθέματος για την επαρκή προμήθεια εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα. Παραγγελία και έγκαιρή παραλαβή όλων των προμηθειών, που είναι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της παραλαβής και διανομής των εμβολίων καθώς και της εκτέλεσης των εμβολιασμών.

Πληροφοριακά Συστήματα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη των απαιτούμενων πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών, που θα υποστηρίξουν το Πρόγραμμα Εμβολιασμού όπως για παράδειγμα τη διαχείριση του αποθέματος, τον προγραμματισμό των ραντεβού, κλπ.

Ασφάλεια

Σχεδιασμός των δικλίδων ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων βάσει σχετικής αξιολόγησης κινδύνων και των διαδικασιών για την ανάκαμψη μετά από απρόσμενη διακοπή μιας κρίσιμης διαδικασίας του προγράμματος. Σχεδιασμός οδηγιών και πρωτοκόλλων ασφαλείας για το Κέντρο Συντονισμού, τα Κέντρα Αποθήκευσης και τα Κέντρα Εμβολιασμού.

Νομική Υποστήριξη

Παροχή υποστήριξης σχετικά με νομικά ζητήματα που δύναται να προκύψουν σε διάφορες ροές εργασίας όπως για παράδειγμα για τις σχετικές συμβάσεις, τη συνταγογράφηση, το μητρώο εμβολιασμού, κ.α.

Φαρμακοεπαγρύπνηση

Εκπόνηση σχεδίου και δράσεων για την παρακολούθηση της μετα-χορηγητικής δραστηριότητας του εμβολιασμού, για την έγκαιρη ενημέρωση και τη μετέπειτα αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου από τη χρήση του εμβολίου στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ώστε τυχόν βλάβες, που μπορεί αυτό να προκαλέσει, να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν.

Επικοινωνία

Σχεδιασμός στρατηγικής και σχέδιου επικοινωνίας, για την διασφάλιση της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των Πολιτών σχετικά με το σχέδιο και τη διαδικασία εμβολιασμού, καθώς και της διάψευσης παραπλανητικών πληροφοριών, μέσω των κατάλληλων καναλιών επικοινωνίας.

Ενεργοποίηση, Οργάνωση και Συντονισμός Εμβολιαστικών Κέντρων

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου για το σχέδιο ανάπτυξης και ενεργοποίησης των εμβολιαστικών κέντρων στηριζόμενο στις επικρατούσες επιδημιολογικές συνθήκες και τα εκάστοτε επίπεδα διαθεσιμότητας και αποθεμάτων των εμβολίων.

Και φυσικά η Διαδικασία Διαχείρισης Εμβολίων και Εμβολιασμού, περνάει μέσα από μια σειρά βημάτων, που ακολουθεί τα αυστηρότερα πρότυπα της πιο αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας, που περιλαμβάνει την Παραλαβή από τις Παραγωγούς Εταιρείες, την Αποθήκευση στα Κέντρα Αποθήκευσης, τη Διανομή στα Κέντρα Εμβολιασμού, την Αποθήκευση στα Κέντρα Εμβολιασμού και την Διενέργεια Εμβολιασμού.

Και όλα αυτά κινούνται με μαεστρικό τρόπο, πάνω από ένα ορατό δίχτυ ασφαλείας, που συνθέτουν οι μηχανισμοί της Προστασίας των Εμβολίων, του  Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan), των  Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών και της Ασφάλειας των  Πληροφοριακών Συστημάτων και των Υποδομών.

Τι από όλα αυτά βλέπει ο εμβολιαζόμενος πολίτης; Την απλή μέθοδο με την οποία κλείνει το ραντεβού του, την τριπλή υπενθύμιση για τον χρόνο και τον τόπο του εμβολιασμού του και τα χαμόγελα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 

Όμως πίσω από τα χαμόγελα των ιατρών και το τσίμπημα της βελόνας, κρύβεται ένας σχεδιασμός και ένας μηχανισμός που μας κάνει υπερήφανος. Ένας σχεδιασμός και ένας μηχανισμός, που ανεβάζει τον πήχη πολύ ψηλά!