Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016, 00:03

-A +A

Η ανάπτυξη έχει χρώμα γαλάζιο

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016, 00:03
Η ανάπτυξη έχει χρώμα γαλάζιο
-A +A

Του Γιώργου Κουμπαράκη*

Ζούμε στην εποχή της  περικοπής δημοσίων επενδύσεων στα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ζούμε στην εποχή όπου η ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης των αναπτυξιακών πολιτικών και κυρίως των έργων υψηλού κόστους, όπως αυτά των μεταφορών, των επικοινωνιακών και των ενεργειακών υποδομών,  είναι πιο επιτακτική από κάθε άλλη φορά. Ζούμε στην εποχή όπου ο  επιχειρηματικός κόσμος δυσκολεύεται να αξιοποιήσει εμπορικά το προϊόν που προκύπτει από την ερευνητική διαδικασία. Ζούμε στην εποχή όπου η χάραξη μιας πολιτικής για μια επιχειρηματικότητα η οποία θα έχει ως κινητήριο δύναμη την θαλάσσια καινοτομία  είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία. Αυτό που δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε όμως είναι το ότι ζούμε στην εποχή της Γαλάζιας Ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης η οποία είναι ικανή να προκαλέσει μια νέα οικονομική επανάσταση. Πως;

Καταρχάς μέσα την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας των τομέων της θάλασσας και της ναυτιλίας διαδικασία η οποία θα καταφέρει να αυξήσει την διεισδυτική ικανότητα   του προϊόντος -που προκύπτει από την  ερευνητική διαδικασία- στην αγορά.

Μέσα από την συμβολή της στην εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, μπορεί να ενθαρρύνει τη δημιουργία συνεργειών και  συντονισμένων πολιτικών, οι οποίες με τη σειρά τους θα παράξουν προστιθέμενη αξία και θα δημιουργήσουν νέες  θέσεις εργασίας.

Μέσα από τη δημιουργία μιας ειδικής πλατφόρμας με  τοπικές, περιφερειακές,  εθνικές και ευρωπαϊκές συνδέσεις , μπορεί να παρέχει χρήσιμες  πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές, η αξιοποίηση των οποίων από τα κράτη μέλη θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη συνεργιών των κλάδων της γαλάζιας οικονομίας, και στην προσέλκυση επενδύσεων.

Καταληκτικά οφείλουμε να γνωρίζουμε πως οι θάλασσες και οι ωκεανοί έχουν κεντρικό ρόλο στην διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και πως στο εγγύς μέλλον ο ρόλος αυτός θα μετατρέπεται σε αενάως κεντρικότερο. Στην μετατροπή αυτή θέση πρωταγωνιστή πρόκειται να έχει η «Γαλάζια Ανάπτυξη», η οποία εκτός από μια νέα οικονομική επανάσταση είναι ικανή να προκαλέσει επίσης και μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς εθνική  ανάπτυξη που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος μας.

* Ο κ. Γιώργος Κουμπαράκης είναι Υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ - Επιστημονική Περιοχή : Σχεδιασμός ανάπτυξης της χώρας και Λιμενική Πολιτική

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα