Επενδύοντας στον τρόπο λήψης των επενδυτικών αποφάσεων

Τρίτη 05 Φεβρουαρίου 2019, 00:02
-A +A

Του Κωνσταντίνου Χαροκόπου

Όχι, ο τίτλος του άρθρου δεν είναι λανθασμένος. Ολοένα και περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια διοχετεύονται σε ερευνητικά πανεπιστημιακά προγράμματα, σε τραπεζικά τμήματα ανάπτυξης προϊόντων και σε εταιρίες τεχνητής νοημοσύνης που δραστηριοποιούνται στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Οικονομολόγοι, επενδυτικοί σύμβουλοι, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, χρηματιστές, τραπεζίτες, αναλυτές δεδομένων, προγραμματιστές, αλλά και στελέχη της πολιτικής, συμμετέχουν σε συναντήσεις με αυτό ακριβώς το αντικείμενο. Οι λόγοι είναι πολλοί. Ο δεκαετής ανοδικός κύκλος έχει υποστηρίξει θεαματικές αποδόσεις στα χρηματιστήρια και τις αγορές και οι συγκρίσεις ανάμεσα στις αποδόσεις των διαφόρων διαχειριστών είναι σκληρές και έτσι οι συγκρίσεις γίνονται πλέον με βάση τους δεκαδικούς αριθμούς μετά την υποδιαστολή στων ποσοστών. Η συμπεριφορική χρηματοοικονομική περνάει τις καλύτερες ημέρες της, αφού οι αγορές κινούνται από τις καθημερινές ειδήσεις, ανεξάρτητα από το αν είναι πραγματικές ή ψευδείς. Η αναζήτηση δεδομένων για όλα τα επενδυτικά προϊόντα, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, απαιτούν σημαντικούς πόρους αναζήτησης, ανάλυσης και επεξεργασίας, έτσι ώστε τα δεδομένα αυτά να μετατραπούν σε στοιχεία πάνω στα οποία μπορούν να στηριχθούν επενδυτικές αποφάσεις.

H επενδυτική κοινότητα αναζητά συστήματα επενδυτικών αποφάσεων, αμερόληπτων ως προς τη επεξεργασία των ειδήσεων και αξιόπιστων ως προς την επεξεργασία των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Συστήματα δηλαδή, που να φιλτράρουν τις οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις και να αξιολογούν και να συγκρίνουν τους δείκτες που προκύπτουν από την επεξεργασία των μεγεθών των λογιστικών καταστάσεων. Επιπλέον η τάση, είναι να μεταφέρεται η απόφαση στον τελικό ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος να μπορεί να αναπτύσσει το δικό του μοντέλο αποταμίευσης και επένδυσης, με τις δικές του παραμέτρους και μεταβλητές. Η ίδια τάση ισχύει και για τις διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, των συνταξιοδοτικών οργανισμών που πρέπει να σχεδιάζουν και να υιοθετούν κάθε στιγμή το κατάλληλο μείγμα επενδύσεων, ανάμεσα σε ομόλογα, μετοχές, καταθέσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συνάλλαγμα ή εμπορεύματα.

Η Goldman Sachs και η Wells Fargo, έχουν αρχίσει να παρέχουν δοκιμαστικά τέτοιου είδους προϊόντα σε πελάτες μου με σημαντικά χαρτοφυλάκια. Η Pimco αναπτύσσει παρόμοιες μεθόδους προσοτικοποιημένων αναλύσεων και συμπεριφορικών μοντέλων σε συνεργασία με το University of Chicago Booth School of Business με σκοπό τη δημιουργία συστημάτων λήψης ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων.

Η τάση δείχνει πως σε μερικά χρόνια οι ιδιώτες επενδυτές δεν θα κάνουν απλό “trading” από τα πληκτρολόγια των υπολογιστών τους, δηλαδή δεν θα αγοράζουν και θα πωλούν μετοχικούς τίτλους, ομόλογα, εμπορεύματα και παράγω για προϊόντα, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα της αυτοματοποιημένης διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους, μέσω ειδικών ψηφιακών επενδυτικών εργαλείων. Οι επενδύσεις σε εταιρίες που σχεδιάζουν το πως θα λαμβάνονται επενδυτικές αποφάσεις, θα γίνει σύντομα της μόδας.


Ο αρθρογράφος είναι οικονομικός αναλυτής, με ειδίκευση στο σχεδιασμό σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο της στήλης είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα