Δ. Καραϊσκάκης, Μ. Ανδρεάδης: Οι εξ αποστάσεως Γενικές Συνελεύσεις ήρθαν για να μείνουν και μετά την πανδημία

Δ. Καραϊσκάκης, Μ. Ανδρεάδης: Οι εξ αποστάσεως Γενικές Συνελεύσεις ήρθαν για να μείνουν και μετά την πανδημία

Όταν τον Μάρτιο η χώρα βρέθηκε σε μια πρωτοφανή κατάσταση εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, η ανάγκη ταχύτατης προσαρμογής στις νέες ιδιόμορφες συνθήκες κατέστη αναγκαία. Το ΑΧΙΑ e-Shareholders΄ Meeting αποτελεί μία από τις υπηρεσίες που ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών δημιούργησε στο νέο αυτό περιβάλλον – σε χρόνο ρεκόρ - προκειμένου να προσφέρει ένα «εργαλείο» στις εισηγμένες εταιρείες για την πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων τους εξ΄ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Η ανταπόκριση υπήρξε μεγάλη καθώς πολλές εταιρείες έχουν κάνει ήδη χρήση της υπηρεσίας αυτής ενώ αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός εκείνων που προγραμματίζουν την Γενική τους Συνέλευση μέσω της Πλατφόρμας του Χρηματιστηρίου.

Ο επικεφαλής της Επιτελικής Διεύθυνσης Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών Μιχάλης Ανδρεάδης και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Δημήτρης Καραϊσκάκης εξηγούν στο Liberal πώς σχεδιάστηκε η υπηρεσία αυτή και ποια τα έως τώρα αποτελέσματά της. Οι ίδιοι, αναφέρονται και σε άλλες υπηρεσίες που το Χρηματιστήριο ανέπτυξε τον καιρό της πανδημίας ενώ εξηγούν γιατί η πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων στο νέο περιβάλλον θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Athexgroup.

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Μανδραβέλη

-Κατά πόσο έχει πετύχει μέχρι τώρα η υπηρεσία AXIA e-Shareholders΄ Meeting;

Δημ. Καραϊσκάκης: Έχοντας στο νου μας ότι η περίοδος του lockdown πιθανώς να απέκλειε και τη διαδικασία διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων με τον παραδοσιακό τρόπο, ξεκινήσαμε με απόλυτη προτεραιότητα την υλοποίηση αυτής της Πλατφόρμας, κάνοντας χρήση ευέλικτων μεθόδων διαχείρισης και ανάπτυξης (agile project management). Σε χρόνο ρεκόρ -45 ημέρες- η εφαρμογή ήταν έτοιμη προς χρήση. Ελήφθησαν τα στοιχεία των επενδυτών, όπως αυτά καταγράφονται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, τόσο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των μετόχων όσο και ψηφοφορίας και καταμέτρησης των αποτελεσμάτων ενώ πραγματοποιήθηκε σύνδεση με την πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων CISCO WEBEX προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις. Επιπλέον, υπάρχει στις εγκαταστάσεις του Χρηματιστηρίου μία ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα για όσες εταιρείες δεν διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα.

Μιχ. Ανδρεάδης: Θα χαρακτήριζα την υπηρεσία ως εξαιρετικά επιτυχημένη, λαμβάνοντας υπόψη, την ταχύτητα με την οποία υλοποιήθηκε, αλλά και τον μεγάλο αριθμό των εισηγμένων εταιρειών που χρησιμοποίησαν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία μας.

-Μπορεί η υπηρεσία αυτή να οδηγήσει σε μείωση του ασκούμενου ελέγχου από την πλευρά των μετόχων ή να περιορίσει το επίπεδο της εταιρικής διακυβέρνησης; Ποια είναι η εμπειρία μέχρι σήμερα;

Μ.Α.: Το αντίθετο θα έλεγα. Η πραγματοποίηση των εξ’ αποστάσεως Γενικών Συνελεύσεων συνεισφέρουν ιδιαίτερα στην ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς δίνουν την δυνατότητα να συμμετέχουν το σύνολο των μετόχων, καταργώντας επί της ουσίας τους όποιους γεωγραφικούς περιορισμούς. Ταυτόχρονα περιορίζουν σημαντικά το κόστος πραγματοποίησης μιας Γενικής Συνέλευσης για τις εταιρίες. Συνεπώς η ευρεία συμμετοχή των μετόχων από κάθε γωνιά της χώρας αλλά και του πλανήτη, με το πάτημα ενός πλήκτρου, βάζει τέλος σε Γ.Σ. με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.

-Υπάρχουν σκέψεις η υπηρεσία των e-shareholders meetings να διατηρηθεί ακόμη και μετά την εξάλειψη της πανδημίας, ως ένα μέτρο περιορισμού των μετακινήσεων και -γιατί όχι αύξηση της διαφάνειας- δεδομένου ότι συχνά πολλοί μέτοχοι αδυνατούν να μεταβούν στους χώρους διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων;

Μ.Α.: Αυτή ακριβώς είναι και η δική μας προσέγγιση. Οι εξ’ αποστάσεως Γ.Σ. δεν θα πρέπει να γίνονται μόνο λόγω της πανδημίας και των συνθηκών lockdown που βιώνουμε. Δεδομένου ότι, όπως ήδη ανέφερα, συνδράμουν σημαντικά στην ευρεία συμμετοχή των μετόχων, θα πρέπει να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται ακόμη και όταν φύγουμε από τις τρέχουσες συνθήκες της καραντίνας και επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Με αυτόν τον τρόπο οι διοικήσεις των εισηγμένων εταιριών θα επιδείξουν απόλυτο σεβασμό στο σύνολο των μετόχων που τους στηρίζουν και επιθυμούν να συμμετέχουν στις Γ.Σ. τους. Άλλωστε στο εξωτερικό, πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, μεγάλος αριθμός εταιρειών πραγματοποιεί πλέον τις Γενικές Συνελεύσεις κάνοντας χρήση του υβριδικού μοντέλου, επιδιώκοντας- και εξασφαλίζοντας – με τον τρόπο αυτό αυξημένη συμμετοχή μετόχων. Η επιλογή τέτοιων λύσεων αποδεικνύουν έμπρακτο σεβασμό στον μέτοχο που κατοικεί αλλού αλλά και αντίληψη, από την πλευρά της εταιρείας, της αξίας της εταιρικής διακυβέρνησης.

-Στο εξωτερικό πώς αντιμετωπίστηκε το θέμα του lockdown στις γενικές συνελεύσεις;

Δ.Κ.: Στο εξωτερικό και ιδιαίτερα σε χώρες της Ασίας, όπου το μέτρο του lockdown είχε εφαρμοστεί για πρώτη φορά προ διετίας για την αντιμετώπιση άλλων πανδημιών (SARS) είδαμε να εφαρμόζονται παραπλήσιες λύσεις ως εργαλεία των Χρηματιστηρίων για την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων, προσαρμοσμένα πάντοτε στο εταιρικό δίκαιο της κάθε χώρας.

-Ποια άλλα μέτρα διευκόλυνσης των μελών του αλλά και των μετόχων των εισηγμένων εταιρειών σχεδιάζει η διοίκηση του ΧΑ;

Δ.Κ.: Από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του lockdown τον Μάρτιο, το Χρηματιστήριο Αθηνών έθεσε άμεσα σε εφαρμογή μία σειρά μέτρων προκειμένου τα στελέχη των χρηματιστηριακών εταιρειών να έχουν πρόσβαση στην αγορά και την εκκαθάριση μέσω Ιnternet με αποτέλεσμα η αγορά να λειτουργήσει απολύτως ομαλά και απρόσκοπτα για όλο αυτό το διάστημα.

Παράλληλα, με την εφαρμογή και στη χώρα μας από τον Σεπτέμβριο της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για την προστασία των μετόχων (SRD II), που προβλέπει την επικοινωνία των στοιχείων των Γενικών Συνελεύσεων και των εταιρικών πράξεων με τυποποιημένα μηνύματα, έχουμε προσαρμόσει τα συστήματά μας ώστε η πληροφόρηση να φτάνει με ακρίβεια και χωρίς λάθη σε όλους τους επενδυτές, και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για τους μετόχους του εξωτερικού καθώς η φυσική απόσταση και τα ζητήματα γλώσσας λειτουργούν συχνά ως εμπόδιο. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύονται η διαφάνεια και η αμεσότητα πληροφόρησης ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος.

Στην ίδια κατεύθυνση, αυτής της περαιτέρω διευκόλυνσης επικοινωνίας του μετόχους με τις εταιρείες και ενίσχυσης της διαφάνειας, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ακόμα σημαντικό έργο που αφορά στην υποδοχή των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών στο νέο ενιαίο τεχνικό μορφότυπο (ΧBRL) που έχει καθιερώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πληροφόρηση με τον νέο αυτό τρόπο δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης της οικονομικής κατάστασης οποιασδήποτε Ευρωπαϊκής εισηγμένης εταιρείας όχι μόνο από ανθρώπινο μάτι αλλά και από εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα που θα μπορούν να κάνουν συγκρίσεις, να εντοπίζουν προβλήματα ακόμα και να προτείνουν επενδυτικές επιλογές.