7ος χρόνος, ημέρα 2095η
Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Αγροτική Παραγωγή και Προσαρμογή στην Αλλαγή του Κλίματος

Αγροτική Παραγωγή και Προσαρμογή στην Αλλαγή του Κλίματος
Shutterstock

Η Αλλαγή του Κλίματος αποτελεί αναμφισβήτητα τη μεγαλύτερη πρόκληση των ημερών μας. Η στρατηγική της παγκόσμιας κοινότητας για την αντιμετώπισή της βασίζεται σε δύο έννοιες: τον Περιορισμό σε ό,τι αφορά στα αέρια του θερμοκηπίου και την Προσαρμογή στις επιπτώσεις του φαινομένου στις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο έχουν γίνει σοβαρά βήματα αναφορικά με τον περιορισμό των εκπομπών, ωστόσο μένουν ακόμα πολλά να γίνουν για την προσαρμογή. Επιπλέον, παρότι η στρατηγική χαράσσεται σε υψηλό επίπεδο (παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό), η εφαρμογή της πρέπει να λαμβάνει χώρα σε τοπικό επίπεδο (περιφέρεια, δήμο, κοινότητα) ώστε να είναι πιο αποτελεσματική.

Ο πρωτογενής τομέας, η γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, χαρακτηρίζεται ως υψηλής τρωτότητας απέναντι στις επιπτώσεις της Αλλαγής του Κλίματος, καθώς αναμένονται σημαντικές διαταραχές όσο προχωρά η εξέλιξη του φαινομένου, το οποίο εκδηλώνεται σε - χοντρικά - 3 στάδια:

  • την αύξηση συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και την αύξηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας,
  • τη σταδιακή αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων,
  • την εξάπλωση της ερημοποίησης.

Παρότι κατά το πρώτο στάδιο φαίνεται να ευνοούνται καλλιέργειες, από τις νέες συνθήκες, τα ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο με καταστροφικές για την παραγωγή επιπτώσεις. Ήδη σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως η Πέλλα, οι αγρότες βλέπουν για πολλοστή χρονιά την παραγωγή τους να καταστρέφεται από φαινόμενα όπως ο παγετός, οι έντονες βροχοπτώσεις, το χαλάζι κ.α. Δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για «σπάνιας έντασης φαινόμενα» όταν αυτά επαναλαμβάνονται χρόνο με το χρόνο.

Στην Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής η οποία υιοθετήθηκε το 2016, στο πλαίσιο της αντίστοιχης ευρωπαϊκής, γίνεται λόγος για θωράκιση της αγροτικής παραγωγής. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει αναπτυχθεί εξειδικευμένο σχέδιο δράσης για τον αγροτικό τομέα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει δείκτες Επιπτώσεων & Τρωτότητας και συγκεκριμένα μέτρα για τον πρωτογενή τομέα, όπως προβλέπεται και από την ευρωπαϊκή πολιτική.

Πρέπει να κινηθούμε άμεσα προς μια ολιστική προστασία έναντι των ακραίων καιρικών φαινομένων που μαστίζουν την αγροτική μας παραγωγή, με άξονα την πρόληψη και όχι τις αποζημιώσεις. Ο ΕΛΓΑ δεν αρκεί, ούτε είναι αυτός ο ρόλος του. Πρέπει με κυβερνητική πρωτοβουλία τα συναρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Οικονομικών, να σχεδιάσουν και να καταρτίσουν μέτρα προστασίας της παραγωγής, όπως π.χ. εγκατάσταση ανεμομεικτών σε ευάλωτες περιοχές και να παρέχουν ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία συμπληρωματικά με τον ΕΛΓΑ, ώστε να θωρακίσουν οι παραγωγοί τις καλλιέργειές τους.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας και να προετοιμαστούμε και για ακόμα σφοδρότερες επιπτώσεις της Αλλαγής του Κλίματος, όπως η αναμενόμενη από τους επιστήμονες επέκταση της ερημοποίησης, ώστε σε βάθος χρόνου να πετύχουμε και την αναγκαία προστασία αλλά και εξοικονόμηση πόρων για όλους.

Ο Λάκης Βασιλειάδης είναι Βουλευτής Πέλλας με τη Νέα Δημοκρατία