7ος χρόνος, ημέρα 2220η
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

Γιατί η ασφάλιση των επιχειρήσεων αποτελεί μονόδρομο για την αγορά

Γιατί η ασφάλιση των επιχειρήσεων αποτελεί μονόδρομο για την αγορά

Η πανδημική κρίση δημιούργησε διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πολλές επιχειρήσεις ήρθαν αντιμέτωπες με κάθετη πτώση των πωλήσεών τους, άλλες των αποθεμάτων τους, παρατηρήθηκαν ελλείψεις σε πρώτες ύλες , ενώ η είσπραξη απαιτήσεων κατέστη δυσχερής. Παράλληλα, η κλιματική κρίση οδηγεί στην αύξηση της συχνότητας φυσικών καταστροφών. Για όλους τους παραπάνω λόγους η ασφάλιση των επιχειρήσεων είναι πλέον μια αναγκαία, αν όχι επιβεβλημένη, επιλογή.

Η σημασία της ασφάλισης απαιτήσεων και της κάλυψης σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρες) αναδεικνύεται στη σημερινή εποχή, καθώς η πανδημική κρίση αύξησε κατακόρυφα τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, ενώ πολλές επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την κακοκαιρία και γενικότερα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η πρόσφατη έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών είναι αποκαλυπτική για τις προθέσεις των επιχειρηματιών. Από αυτήν προκύπτει το αισιόδοξο μήνυμα της πρόθεσης αύξησης της ασφαλιστικής κάλυψης σε συνδυασμό με αυτό της διακράτησης των υφιστάμενων συμβολαίων ασφάλισης επιχειρήσεων,. Στο ερώτημα τι σκοπεύετε να κάνετε στο άμεσο μέλλον με την ασφάλισή σας οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

 • το 61% δηλώνει ότι θα μείνει στα ίδια επίπεδα
 • το 16% θα αυξήσει τις ασφαλιστικές καλύψεις
 • το 10% θα τις μειώσει (το υπόλοιπο δηλώνει ΔΓ/ΔΑ)

Στο ερώτημα πρόθεση για το μέλλον που σχετίζεται με την ηλικία του επιχειρηματία και την ασφάλιση, προκύπτει ότι οι λιγότερο ασφαλισμένοι σήμερα που είναι η ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετών δηλώνει εντονότερο ενδιαφέρον να αυξήσει την ασφαλιστική κάλυψη. Συγκεκριμένα:

 • στους επιχειρηματίες έως 30 ετών, το 25% δηλώνει ότι θα αυξήσει την ασφαλιστική κάλυψη
 • στην ηλικιακή ομάδα 30-44ετών, το 15% θα αυξήσει την ασφαλιστική κάλυψη
 • στην ομάδα 45-59ετών το 17% θα αυξήσει την ασφαλιστική κάλυψη
 • στην ομάδα άνω των 60 ετών το 11% δηλώνει πρόθεση αύξηση την κάλυψης.

Τέλος, στο ερώτημα που συσχετίζει τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης με την πρόθεση του επιχειρηματία για το πώς μελλοντικά θα αντιμετωπίσει την ασφάλιση οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

 • στις νέες επιχειρήσεις: το 10% δηλώνουν πρόθεση μείωσης της κάλυψης, το 57% δηλώνουν σταθερότητα και συνέχιση και το 15% δηλώνουν πρόθεση να αυξήσουν την ασφαλιστική κάλυψή τους.
 • στις επιχειρήσεις που λειτουργούν από 1-5 έτη: το 12% θα μειώσει, το 62% θα κρατήσει στο ίδιο επίπεδο και το 17% θα αυξήσει την κάλυψή του.
 • στις επιχειρήσεις 6-10 έτη λειτουργίας: το 9% θα μειώσει, το 53% θα κρατήσει στα ίδια επίπεδα και το 16% θα αυξήσει την ασφαλιστική κάλυψη.
 • στις επιχειρήσεις άνω των 11 ετών λειτουργίας προκύπτει ότι το 10% θα μειώσει, το 66% θα κρατήσει σταθερό και το 17% θα αυξήσει την ασφαλιστική του κάλυψη.

Όπως προκύπτει η ασφάλιση επιχειρήσεων έναντι των επιχειρηματικών και όχι μόνο κινδύνων, έχει τεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με τους επιχειρηματίες να είναι έτοιμοι να αναλάβουν ένα κόστος, που έχει όμως πολλαπλασιαστικά οφέλη για την επιχείρησή τους.