7ος χρόνος, ημέρα 2220η
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

Ανοιχτός ο κύκλος των εξαγορών στον ασφαλιστικό κλάδο - Καταλύτης η ανάπτυξη και οι προσδοκίες ανόδου των εργασιών

Ανοιχτός ο κύκλος των εξαγορών στον ασφαλιστικό κλάδο - Καταλύτης η ανάπτυξη και οι προσδοκίες ανόδου των εργασιών

Ένα νέο τοπίο έχει διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά ασφαλιστικών εταιρειών μετά την επίτευξη συμφωνιών εξαγοράς των μεγάλων του κλάδου από σημαντικά ξένα κεφάλαια, αναδιατάσσοντας πλήρως τον χάρτη και δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα.

Ο κλάδος αναμένεται να επανέλθει στο προσκήνιο καθώς οι εργασίες του είναι συνυφασμένες με την πορεία του ΑΕΠ και τα περιθώρια ανόδου τους εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα καθώς η ελληνική παραγωγή υπολείπεται περίπου 5% από την ευρωπαϊκή και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου που αναμένεται λόγω της ανάπτυξης της χώρας θα ωφελήσει πολλαπλά.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες άντεξαν μέσα στη δεκαετή κρίση και πολλές από αυτές εμφάνιζαν και ικανοποιητική κερδοφορία, υποβοηθούμενη βεβαίως από τα κέρδη του επενδυτικού χαρτοφυλακίου τους. Ωστόσο, τα αρνητικά επιτόκια ψαλιδίζουν τις αποδόσεις των επενδυτικών χαρτοφυλακίων και οι αλλαγές που έφερε η πανδημία, και το αυστηρό πλαίσιο κεφαλαιακών απαιτήσεων επιτάχυναν και θα συνεχίσουν να επιταχύνουν τις εξελίξεις.

Το τέλος του 2020 και το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης βρήκαν τις εταιρείες του κλάδου να έχουν γίνει αντικείμενο εξαγορών από μεγάλες πολυεθνικές που επένδυσαν εκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσουν την παρουσία τους στην Ελλάδα, που η παραγωγή ασφαλίστρων εμφανίζει ανοδικές τάσεις τα τελευταία χρόνια, εξαιρουμένης της περιόδου του 2020 λόγω κορωνοϊού.

Ειδικότερα, μέσα σε διάστημα έξι μηνών η Generali εξαγόρασε την ΑΧΑ Ασφαλιστική έναντι 165 εκατ. ευρώ, το CVC την Εθνική Ασφαλιστική έναντι 330 εκατ. ευρώ (συν 120 εκατ. αν επιτευχθούν ορισμένοι στόχοι) και το NN Group τις δραστηριότητες της MetLife σε Ελλάδα και Πολωνία καταβάλλοντας 584 εκατ. ευρώ συνολικά.

Πλέον με τις εργασίες του κλάδου να είναι σε ευθυγράμμιση με την πορεία του ΑΕΠ και με δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την επόμενη εξαετία πόρους 72 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, τους αναλυτές να προεξοφλούν ανάκαμψη της οικονομίας, εφόσον η απορρόφηση των κονδυλίων είναι τάχιστη και αποτελεσματική, οι ασφαλιστικές εταιρείες αναμένεται να συγκεντρώσουν υψηλό και ουσιαστικό ενδιαφέρον.

Άλλωστε ο κλάδος επέδειξε αντιστάσεις ακόμη και την περίοδο του 2020, που λόγω του κορωνοϊού επήλθε μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων -3,7%, καθώς η επίδοση ήταν πολύ καλύτερη από την πτώση του ΑΕΠ που διαμορφώθηκε στο -8,5%. Αναλυτές και παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι τα περιθώρια ανόδου των ασφαλιστικών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κινούνται σε θετικό έδαφος καθώς η ελληνική παραγωγή αντιστοιχεί στο 2,7% του ΑΕΠ έναντι 7,6% της ευρωπαϊκής παραγωγής. Την άνοδο που αναμένουν την στηρίζουν στο γεγονός ότι τα επόμενα χρόνια η ανάπτυξη της χώρας θα εμφανίζει ρυθμούς 3%-4%, με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου να φέρνει την άνοιξη και στον ασφαλιστικό κλάδο.

Την ίδια στιγμή η θέσπιση φορολογικών κινήτρων, αν και εφόσον αυτό συμβεί για όσους συνάψουν ασφαλιστικά συμβόλαια, κάτι που αποτελεί πάγιο αίτημα του κλάδου, εκτιμάται ότι θα διευρύνει και αυξήσει παράλληλα το πελατολόγιο των ασφαλιστικών.

Τέλος, με δεδομένο ότι κατά κεφαλήν δαπάνη στην Ελλάδα για ασφάλιστρα υγείας είναι στα 30 ευρώ όταν στην Ευρώπη φτάνει τα 248 ευρώ, προοιωνίζει μεγάλα περιθώρια σε αυτό το κομμάτι με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου.

Πως διαμορφώνεται το τοπίο σήμερα και τι αναμένει η αγορά.

Οι τελευταίες εξαγορές έρχονται ως συνέχεια μιας διαδικασίας που έχει ξεκινήσει από το 2001 με την αρχή να γίνεται με την Interamerican που πέρασε στα χέρια της τότε Eureko και πλέον Achmea και ακολούθησαν οι μεγάλες θυγατρικές των τραπεζών καθώς η Alpha Aσφαλιστική εξαγοράστηκε από την ΑΧΑ και τώρα η ΑΧΑ από την Generali, η Aγροτική Ασφαλιστική από την Ergo, η Φοίνιξ Metrolife Εμπορική από την Groupama, η Eurolife από τη Fairfax και οι ασφαλιστικές της Λαϊκής Τράπεζας από τη γαλλική CNP. Αυτό έχει διαμορφώσει ένα τοπίο στο οποίο πρώτο λόγο έχουν οι ξένοι μέτοχοι στην ελληνική αγορά με την μεγαλύτερη αμιγώς ελληνικών συμφερόντων να παραμένει η Ευρωπαϊκή Πίστη.

Ωστόσο, η αγορά εκτιμά ότι οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις θα συνεχιστούν καθώς το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούν οι εποπτικές αρχές να διατηρούν οι εταιρείες είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων, άρα ένας ισχυρός μέτοχος ή μια σύζευξη δυνάμεων σε αρκετές περιπτώσεις θα αποτελούσε λύση στο πρόβλημα.

Συνολικά 54 ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς εγκατάστασης στην Ελλάδα το 2020, εκ των οποίων οι 34 ήταν ζημιών, οι 6 ζωής και οι 14 ζωής και ζημιών. 3,7%, στα 3,9 δισ, ευρώ, ήταν η μείωση της παραγωγής ασφαλίστρων στην Ελλάδα το 2020 ύστερα από ένα σερί πέντε ετών ανόδου.1,8 δισ. (-8%) ήταν η παραγωγή στον κλάδο ζωής, ενώ στις ασφαλίσεις κατά ζημιών κατεγράφη μικρή αύξηση (0,4%), στα 2,1 δισ, ευρώ.19,3 δισ, ήταν το σύνολο του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 15,9 δισ. ευρώ οι επενδύσεις και 4,2 δισ. ευρώ τα ίδια κεφάλαια.2,8 δισ. καταβλήθηκαν πέρυσι για αποζημιώσεις.

Η εικόνα της αγοράς για το 2020, αφορά σε 19,3 δις. σύνολο ενεργητικού, 15,9 δις. επενδύσεις, 4,2 δις ίδια κεφάλαια και 2,8 δις. αποζημιώσεις με 54 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς εγκατάστασης στην Ελλάδα , εκ των οποίων οι 34 ήταν ζημιών, οι 6 ζωής και οι 14 ζωής και ζημιών.

Στο ίδιο διάστημα η μείωση της παραγωγής ασφαλίστρων ανήλθε στα 3,7%, ή στα 3,9 δισ, ευρώ, μείωση που καταγράφηκε μετά από μια διαδοχικά ανοδική πενταετία.